VZDELÁVANIE, PREVENCIA 2013

Tréning pamäti seniorov III.

Tréning pamäti seniorov je program zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku a dosiahnuť dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. Tretie stretnutie sa konalo 26.11.2013 pod odborným vedením PaedDr....

Lajf klub - zdravie človeka z pohľadu celostnej medicíny

Tretie stretnutie Lajf klubu sa uskutoční 10.12.2013 o 16:30 v priestoroch Mokka café, Župná 11, Komárno. Budeme hovoriť o zdraví človeka z pohľadu celostnej medicíny, pretože po príčinách ochorení treba pátrať a hľadať ich v postojoch, emóciách a myšlienkach človeka, vo vzťahoch k sebe samému, k...

Prednášky - December

Látkové závislosti: Dňa 2.12.2013 sme na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Kolárove usporiadali besedu na tému látkové závislosti. Lektorka Renáta Oláhová hovorila o závislosti na alkohole, nikotíne, opiátoch, halucinogénoch a prchavých látkach. Žiaci sa...

Tréning pamäti seniorov II.

Tréning pamäti seniorov je program zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku a dosiahnuť dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. Druhé stretnutie sa konalo 12.11.2013 pod odborným vedením PaedDr. Terézie Strédl,...

LAJF KLUB - Mentálna hygiena

Druhou témou stretnutia Lajf klubu bola mentálna hygiena. Lektorky Renáta Romhányiová a Judit Nagy hovorili o vplyve prostredia, médií, životného štýlu i stravovacích návykov na zdravie a psychiku človeka. Vysvetlili účastníkom ako pôsobí vonkajšie prostredie na duševné, mentálne i fyzické...

Prednásky - November

Prevencia kriminality: Dňa 6.11.2013 sme na Strednej odbornej škole technickej v Komárne usporiadali prednášku zameranú na kriminalitu mládeže. Lektor Alexander Tóth, člen Mestskej polície Komárno, hovoril so žiakmi o najčastejších protizákonných konaniach mladistvých akými sú krádeže, hranie...

Tréning pamäti seniorov

Tréning pamäti seniorov je program zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku a dosiahnuť dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. Prvé stretnutie sa konalo 29.10.2013 pod odborným vedením PaedDr. Terézie Strédl, PhD. a...

LAJF KLUB

Už 15.10.2013 o 16:30 otvárame nový klub pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti, načerpať inšpiráciu, nápady, podnety k premýšľaniu o sebe, svojom zdraví, výžive (stravovaní) a možno sa chcú vymaniť spod vplyvu konzumného spôsobu života. Našou prvou tému bude AKO ZATOČIŤ S CHRÍPKOU!!! Do...

Prednášky - Október

Trestné činy voči rodine: Dňa 10.10.2013 sme na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Kolárove a na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne usporiadali besedy na tému trestných činov voči rodine. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová študentom...

Deti v sieti

V spolupráci so zástupcami eSlovensko, o.z. Miroslavom Drobným a Zdenom Slavíkom sme 1.10.2013 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne pripravili pre viac ako 270 žiakov základných a stredných škôl seminár Deti v sieti venovaný rizikám...

1 | 2 >>