Vzdelávanie a prevencia

Kultúra v sieti - 17.8.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre kultúrne inštitúcie a osvetové strediská Nitrianskeho kraja štyri na seba nadväzujúce on-line webináre a dvojdňový workshop v rámci projektu Kultúra v sieti, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch september – október 2018. Hlavnými...

Zoči voči prevencii

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Projekt je určený pre 7. až 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským okresu...

3. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2018) pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 3. ročník Týždeň rodiny. Na základných školách mesta Komárno priebehali...

Sociálny tréning Obchodovanie s ľuďmi 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné školy...