Výtvarníctvo, foto, film

Žitnoostrovské pastelky

Žitnoostrovské pastelky 2015 – výsledky regionálneho kola   Žitnoostrovské pastelky 2015 je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Do regionálneho kola sa prihlásilo 37 autorov so 69 výtvarnými prácami z 8 komárňanských materských škôl. V Centre voľného času...

O najkrajšie pohľadnice súťažili deti zo siedmich štátov

Do 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce 5057 detí z 311 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. Súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne sa tak...

Výstava fotografií Tamása Vargu - Svet malých fotografií

Dňa 28.októbra 2014 o 17:00 sa v aule Selyeho Gymnázia v Komárne uskutočnila autorská výstava fotografií Tamása Vargu - Svet malých zázrakov. FOTOGALÉRIA (foto: Viktor Krűger)

Obrazy o zaniku

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 25.4. 2014 v galérii Csemadok slávnostne otvorilo výstavu malieb a fotografií - OBRAZY O ZÁNIKU.   Autorkou výtvarných diel je Eva Végh, všestranná výtvarníčka, ktorá sa popri  klasickej  maľbe, venuje aj maľbe na hodváb a...

Ocenenie za reprezentáciu amatérskej fotografie

Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne POCTU generálnej riaditeľky NOC Fotoklubu HELIOS pri príležitosti 55. výročia jeho založenia a za reprezentáciu amatérskej fotografie na národnej i medzinárodnej úrovni. Mgr. Viere Vlčkovej...

AMFO 2014

7.november 2014 AMFO - celoštátne kolo   Patríme medzi  najlepších na Slovensku! Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014 predstavila už 42. ročník najvýznamnejšej a najkomplexnejšej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum v...

School Art

Dňa 3.6.2014 v priestoroch Strednej priemyselnej školy Regionálne osvetové stredisko v Komárne pod záštitou nadácie Orange zorganizovalo celodennú akciu plnú optimizmu a dobrej nálady. Street artoví umelci sa zhostili lektorskej úlohy a v spolupráci so študentmi SPŠ...

„Škola vítvarnjeho umeňja“

O čom bol projekt  „Škola vítvarnjeho umeňja“ ? Nový projekt „Škola vítvarnjeho umeňja“ realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Bol  zameraný na podporu začínajúcich i aktívnych amatérskych...

CINEAMA 2014

8.6.2014 Celoštátne kolo Cineama 2014 Do hlavnej súťaže celoštátneho kola CINEAMA vybrala odborná porota 80 filmov od 83 autorov v celkovej dĺžke premietacieho času 555 minút. Okres Komárno reprezentoval 19 ročný Péter Doczé, ktorý získal na tejto prestížnej súťaži 2. miesto v kategórii B,...

Výtvarné spektrum 2014

5. septembra 2014 Výtvarné spektrum – celoštátne kolo   Do 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2014  z celého Slovenska postúpilo 399 diel od 218 autorov. Odborná porota v zložení Doc. PaedDr. Jaroslav...

1 | 2 >>