Výtvarníctvo, foto, film

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 - Uzávierka - 6.3.2020

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské FOTO Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 48. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť,...

Cineama 2020 - 18.08.2020 - NOVÝ TERMÍN!

Nový termín pre krajskú súťaž CIENAMA 2020   23. apríl mal byť pre CINEAMU tým dôležitým dňom, kedy sa malo rozhodovať o najlepších neprofesionálnych filmároch Nitrianskeho kraja. Dnešná situácia spojená s koronavírusom nám však neumožňuje robiť kultúrne podujatia pre verejnosť....

Komárňanské ART Spektrum 2020

 Komárňanské ART Spektrum 2020   Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020. Pre všetkých, ktorí sa...