Výtvarníctvo, foto, film

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 - Uzávierka - 6.3.2020

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské FOTO Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 48. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť,...

Cineama 2020 - Uzávierka - 20.03.2020

CINEAMA 2020   Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresné kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Súťažiaci sa môže prihlásiť do skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku filmu.  Film nesmie byť starší ako 3 roky. Odporúčaný...

Komárňanské ART Spektrum 2020

 Komárňanské ART Spektrum 2020   Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020. Pre všetkých, ktorí sa...