VÝTVARNÍCTVO, FOTO, FILM

Výtvarníci na kus reči - Paul Cezanne - 13.12.2012

V priestoroch  Cella Lux Regionálne osvetové stredisko pripravilo stretnutie pre milovníkov výtvarného umenia. Témou bol PAUL Cézanne, nakoľko je momentálne v Budapešti jeho výstava. Prednášajúca PhDr. Eva Dénesová mala pripravenú prednášku ktorá obsahovala zaujímavosti zo života maliara,...

Vianočná silikónová krása - Tvorivé dielne v Dulovciach

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre verejnosť tvorivú dielňu na tému Vianočná silikónová krása, tento krát v Dulovciach. Keďže naše podujatia sa snažíme rozšíriť na celý okres s radosťou sme zavítali do špeciálnej základnej školy v Dulovciach, ktorá nám na našu dielňu poskytla...

VIANOČNÉ OZDOBY A DARČEKY - tvorivá dielňa 14. decembra 2012

  Plagáty na stiahnutie: PLAGAT_VIANOCNA_TD_maly.jpg (878,2 kB) PLAGAT_KARACSONYI_AM_kicsi.jpg (864,2 kB)

TD v Komárne - Výroba sviečok a plstenie 04.12.2012 - fotogaléria

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo dňa 4. 12. 2012 tvorivú dielňu "Sviečky a plstenie" v spolupráci s profesorkou Spojenej cirkevnej školy MARIANUM Mgr. Hozmanovou. Tvorivá dielňa sa začala o 15,00 hod. v jednej z tried cirkevnej školy. Lektorkami boli aj tento raz Valéria...

Plstený šál - tvorivá dielňa - aktuálne foto z podujatia

Aktuálne prinášame niekoľko záberov z podujatia konaného dňa 3. decembra 2012 ...   Regionálne osvetové stredisko pre Vás pripravilo v poradí tretiu tvorivú dielňu zameranú na prácu s plsťou. Technikou mokrého plstenia si vyrobíme šál do studeného a sychravého počasia. Prosím prineste si...

Výroba sviečok a plstenie - tvorivá dielňa

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 23.11. 2012 na ZŠ s VJM v Marcelovej v spolupráci s lektorkami OZ KORAVA Valériou Valašekovou a Alžbetou Törökovou, tvorivú dielňu s názvom "Výroba sviečok a plstenie". Dielne sa zúčastnilo 69 detí z družín maďarskej aj slovenskej základnej...

FOTOKRÚŽOK pre žiakov stredných škôl

Milí študenti!!! Regionálne osvetové stredisko v Komárne si Vás dovoľuje osloviť pri príležitosti organizovania pravidelného fotokrúžku pre žiakov stredných škôl. Krúžok sa bude konať raz mesačne na Strednej priemyselnej škole, Petőfiho ul. 2, Komárno v miestnosti č. 30 na prízemí.  Krúžok...

Výtvarníci na kus reči ...

Regionálne osvetové stredisko pripravilo pre milovníkov výtvarného umenia stretnutie v príjemnom prostredí Cella Lux. Pri kávičke alebo čajíku sme debatovali o zobrazovacích  postupoch v dejinách výtvarného umenia. Evka Dénesová z Galéria Dénes si pre nás pripravila pútavú...

Žitnoostrovské pastelky - XIV. ročník

Milí škôlkári !!! Regionálne osvetové stredisko v Komárne pre Vás pripravilo XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku "Žitnoostrovské pastelky". Uzávierka odovzdania prác do regionálneho kola je do 21. decembra 2012. Zasadnutie odbornej poroty...

Silikónová krása - šperk - aktuálne ...

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre širokú verejnosť v poradí druhú tvorivú dielňu. Budeme vyrábať šperky veľmi jednoduchou technikou pomocou lepiacej pištole. Dielňa sa bude konať   dňa 12. novembra 2012 o 16,00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy na Petőfiho...

1 | 2 | 3 | 4 >>