VÝTVARNÍCTVO, FOTO, FILM 2013

„Ľudia a veci“ - otvorenie autorskej výstavy fotografií Ladislava Vallacha

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre milovníkov dokumentárnej fotografie autorskú výstavu budapeštianskeho spravodajcu Tlačovej agentúry SR Ladislava Vallacha pod názvom "Ľudia a veci". Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 15. novembra 2013 v Mokka Cafe & Bar v Komárne....

AMFO 2013 – celoštátne kolo - výsledky fotografov z okresu Komárno

Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2013 predstavuje už 41. ročník  našej najvýznamnejšej a najkomplexnejšej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Uskutočnila sa vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Na príprave...

Na kus reči o umení - postmoderna

ROS v Komárne usporiadalo dňa 19. novembra 2013 stretnutie priateľov výtvarného umenia spojené s prednáškou PhDr. Evy Dénešovej na tému Postmoderna     Info: Jana Mačicová

Žitnoostrovské pastelky

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zverejňuje propozície XV. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky. Uzávierka odovzdania prác regionálneho kola je do 30. októbra 2013. Zasadnutie odbornej poroty regionálneho kola sa bude konať 2....

Na kus rečí o umení - expresionizmus a abstraktné umenie

Dňa 15.októbra 2013 o 19:00 hod sa uskutočnilo stretnutie priateľov výtvarného umenia spojené s prednáškou PhDr. Evy Dénešovej na tému Expresionizmus a Abstraktné umenie Info: Jana Mačicová  

Na kus reči o umení - dadaizmus - surrealizmus

Dňa 24.septembra 2013 o 19:00 hod sa uskutočnilo stretnutie priateľov výtvarného umenia spojené s prednáškou PhDr. Evy Dénešovej na tému Izmy - známe neznáme Dadaizmus - surrealizmus Info: Jana Mačicová  

Výsledky 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vám prináša výsledky 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013.   V dňoch 23. – 24. júla 2013 odborná porota v zložení: doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, PhD....

Maľba na sklo a porcelán

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pre Vás pripravuje tvorivú dielňu na tému Maľba na sklo a porcelán - "Moderná podšálka," ktorá sa uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Komárne 27.6.2013 o 16:00. Tešíme sa na Vašu účasť. Info Jana Mačicová

Na kus rečí o umení - Gýč

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 20.06.2013 usporiadalo stretnutie milovníkov výtvarného umenia spojené s prednáškou PhDr. Evy Dénesovej na tému Gýč   Info: Jana Mačicová

Výsledky - AMFO 2013 - kraj

Regionálne osvetové stredisko v Komárne začiatkom júna žilo v znamení fotografie.  V priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Nesvadoch sa 14. júna 2013 konalo slávnostné vyhodnotenie krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy AMFO 2013. Tomuto...

1 | 2 | 3 | 4 >>