V zmysle  Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje Regionálne osvetové stredisko v Komárne listiny súvisiace s jeho prevádzkou a činnosťou a aktivitami.

Jednotlivé dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu v zmysle  § 14 vyššie uvedeného zákona na základe Žiadosti o sprístupnenie informácií na riaditeľstve ROS Komárno.

 

Bližšie informácie: Kontakt

 

Všetky verejné informácie už aj na rok 2020 nájdete na našej novej stránke: www.roskn.sk