ĽUDOVÉ REMESLÁ, TVORIVÉ DIELNE, KRÚŽKY, KLUBY, MENŠINOVÁ KULTÚRA 2013

Tvorivé dielne v Detskom domove v Kolárove

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo dňa 15.12.2013 tvorivé dielne pre deti z detských domovov z Kolárova a z Dediny Mládeže na témy "Maľba na sklo", "Scrapbooking" a "Textilná brošňa. Deti sa na dielňach naučili ako si jednoduchou technikou zo zvyškov látok môžu...

Vianočné tvorivé dielne na ZŠ Pohraničnej v Komárne

Regionálne osvetové stredisko  v Komárne pripravilo  16. decembra 2013 v spolupráci so Základnou školou na Pohraničnej ul. v Komárne pri príležitosti 120. výročia založenia školy tvorivé dielne pre žiakov na tému „Vianočný silikón“  a „Výroba vianočných krabičiek“....

Vianočné nálady II.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 12.12. 2013 o 16:00 pripravuje tvorivú dielňu na tému Vianočné nálady - výroba vianočných krabičiek

Vianočné nálady

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 5.12.2013 pripravilo tvorivú dielňu  na tému „Vianočné nálady – výroba vianočných krabičiek“. Na Špeciálnej základnej škole v Dulovciach sa záujemcovia pod vedením Jany Mačicovej ako si z farebného a baliaceho...

Maľba na hodváb

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 4.12.2013 pripravilo tvorivú dielňu  na tému „Maľba na hodváb“. Na Špeciálnej základnej škole v Dulovciach sa záujemcovia pod vedením Jany Mačicovej naučili ako si môžu jednoduchou bezrámovou technikou (šibori) vytvoriť ...

Maľujeme na hodváb a začíname s FIMOm

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 4.12.2013 pripravilo tvorivú dielňu  na tému „Maľujeme na hodváb“ a „Začíname s FIMOM“. Na základnej škole Rozmarínová v Komárne  sa deti  pod vedením Jany Mačicovej naučil ako si môžu pomocou predlohy...

Vianočné ozdoby – Falošný patchwork

Regionálne osvetové stredisko v Komárne počas novembra pripravilo dve tvorivé dielne  na tému „Vianočné ozdoby – Falošný patchwork“. V Špeciálnej základnej škole v Dulovciach a v Centre voľného času v Komárne sa účastníčky pod vedením Jany Mačicovej naučili, ako...

Maľba na sklo – SVIETNIK

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 20.11.2013 pripravilo pre žiakov Základnej školy s VJM na Eötvösovej ul. v Komárne tvorivú dielňu na tému „Maľba na sklo – SVIETNIK“ Deti naplno využili svoju kreativitu a  pod vedením lektorky Jany Mačicovej si pomocou farieb na sklo...

Jesenné variácie so sviečkami

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo dňa 20.11.2013 tvorivú dielňu „Jesenné variácie so sviečkami“ pre žiakov Základnej školy s VJM Eötvösa v Komárne. Tvorivá dielňa umožnila žiakom rozvinúť schopnosti, záujmy a zručnosti  pod vedením lektoriek Bc. Dominiky...

Silikónová krása - "Mesiac úcty k starším"

Počas „Mesiaca úcty k starším“ Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo v spolupráci so Zariadením pre seniorov na Špitálskej ulici 16 v Komárne a Domom sociálnych služieb Náruč n. o. v Komárne tvorivé dielne pre seniorov zamerané na prácu so silikónom....

1 | 2 | 3 >>