SLOVO, DIVADLO, SPEV

ŠKOLA POÉZIE A PRÓZY III

Regionálne osvetové stredisko v Komárne  organizovalo pre 17 účastníkov zo ZŠ a SŠ  okresu Komárno   ŠKOLU  POÉZIE A PRÓZY III. V poradí  už tretie  školiteľské stretnutie pre  pedagógov ZŠ a SŠ sa uskutočnilo 15. novembra 2012 ...

SRDCE - DUŠA - RADOSŤ ... aktuálne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo galaprogram toho najlepšieho z neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja     S R D C E   -   D U Š A   -   R A D O S Ť     Galaprogram sa konal v Jókaiho divadle dňa 26....

Workshop Mladý moderátor - 08.10.2012

Populárny WORKSHOP Mladý moderátor 2012 má už svoje stále miesto v programovej štruktúre Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Aj v tomto roku Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s  Centrom voľného času v Komárne realizovalo tvorivú dielňu pre 32...

Letná škola poézie a prózy 26.09.2012

Regionálne osvetové stredisko v Komárne  organizovalo pre 28 účastníkov zo ZŠ a SŠ  okresu Komárno LETNÚ  ŠKOLU  POÉZIE A PRÓZY II. V poradí  už druhé  školiteľské stretnutie pre  pedagógov ZŠ a SŠ sa uskutočnilo 26. septembra...

CHRÁMOVÁ PIESEŇ 2012 - vyhodnotenie

10. septembra 2012 o 18,00 hod. sa v Evanjelickom kostole na Ul. Františkánov v Komárne  uskutočnil  okresný prehliadkový koncert. Podujatie zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku -...

LETNÁ ŠKOLA POÉZIE A PRÓZY II.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 26. septembra  2012  o 8,00 hod. v  priestoroch Základnej školy na Pohraničnej ulici č. 9  v Komárne LETNÚ ŠKOLU POÉZIE A PRÓZY II. pre pedagógov základných a stredných škôl OBSAH PODUJATIA...

CHRÁMOVÁ PIESEŇ 2012

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Komárno organizujú dňa 10.septembra 2012 v Evanjelickom kostole Františkánov 15 v Komárne okresné výberové kolo prehliadky CHRÁMOVÁ  PIESEŇ 2012...

BENIAKOVE CHYNORANY - XIX. ročník

Regionálne osvetové stredisko  v Komárne organizuje 7. novembra 2012  o 8,00 hod. v priestoroch  Centra voľného času v Komárne Okresné výberové kolo  Slovenského  festivalu poézie BENIAKOVE  CHYNORANY - XIX. ročník  Festival ponúka príležitosť...

STRUNOBRANIE 2012

Muzikanti, muzikantky a muzikančatá!!! Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás pozýva na regionálny výber ku Krajskej postupovej súťažnej prehliadke   STRUNOBRANIE 2012   Hľadáme všetky neprofesionálne hudobné skupiny okresu Komárno v oblasti populárnej hudby. Prihlášky...

WORKSHOP Mladý moderátor 2012

MÁTE NADANIE A ZÁĽUBU V MODERÁTORSKEJ PRÁCI? Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 8. októbra 2012 o 8,00 hod. v  Centre voľného času v Komárne WORKSHOP  PRE MLADÝCH  MODERÁTOROV ako prípravu moderátorov od  15 – 25 rokov na Krajskú...

1 | 2 >>