Slovo a dramatická tvorba

Šaliansky Maťko - 23.1.2018

Základná škola na Ulici pohraničná v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne realizujú 23. januára 2018 v priestoroch ZŠ Pohraničná okresné kolo 25. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2018.   Info.:...

64. Hviezdoslavov Kubín - 6.2.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 64. ročník okresnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín.   Termíny obvodných kôl súťaže: obvod...

Vansovej Lomnička - 9.2.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresný výber 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička, ktorá sa bude konať 9. februára 2018 o 8.00 hod. v priestoroch ROS. Uzávierka prihlášok je do 5. februára...