Slovo a dramatická tvorba

Vansovej Lomnička 2019

Brilantné umiestnenie na celoslovenskej Vansovej Lomničke 2019 Tento rok celoslovenský festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien – Vansovej Lomnička zaznamenal už svoj 52. ročník. Pred odbornou porotou a prítomným obecenstvom nás v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice...

Šaliansky Maťko

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Pohraničná v Komárne zorganizovali 22. 01. 2019 v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne okresné kolo 26. ročníka v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J....

65. Hviezdoslavov Kubín 2019

65. Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 19. 3. 2019 v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne. Zo 78 účastníkov postúpilo 12 recitátorov...

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Komárno

Obvod Komárno Posledné obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sme usporiadali 19. 02. 2019 v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne. Súťažilo 58 účastníkov. Na okresnú súťaž, ktorá sa bude...

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Svätý Peter

Obvod Svätý Peter V priestoroch Základnej školy s materskou školou vo Svätom Petre sa uskutočnilo 12. 02. 2019 tretie obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín 2019. Súťažilo 40 recitátorov. Na okresnú súťaž, ktorá sa bude konať 19. 03....

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo

Obvod Kolárovo V priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove sa 5. februára 2019 uskutočnilo druhé obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 65. Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 23 recitátorov z ktorých 9 najúspešnejších postúpilo na...

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Hurbanovo

Obvod Hurbanovo Prvé obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 29.01.2019 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove. Z 36 súťažiacich postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa bude...