Slovo a dramatická tvorba

workshop Štúrovo rečnenie - uzávierka 29.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne informuje o možnosti prihlásiť sa na krajský workshop Štúrovo rečnenie, ktorý sa bude konať v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, dňa 9. apríla 2018 o 9,00 hod. Prihlášky prosím zasielajte do 29. 3. 2018 na adresu:...

64. Hviezdoslavov Kubín - okres Komárno

Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 22.3.2018 v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Komárne. Zo 75 účastníkov postúpilo 8 recitátorov. Krajská súťaž pre IV. kategóriu sa...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Komárno

Na Základnej škole Ul. pohraničná v Komárne sa uskutočnilo dňa 27.2.2018 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Zo 45 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018 na Základnej škole J. A. Komenského...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Svätý Peter

Na Základnej škole s materskou školou vo Svätom Petre sa uskutočnilo dňa 20.2.2018 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 34 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018 na Základnej...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Kolárovo

Dňa 13. 02. 2018 sa v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Kolárove uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 27 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Hurbanovo

Dňa 06. 2. 2018 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 35 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018...

Vansovej Lomnička

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička, ktorý sa konal 9. februára 2018 o 8.00 hod. v priestoroch ROS. Na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 2. marca 2018...

Šaliansky Maťko 2018

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Pohraničná v Komárne zorganizovali dňa 23. 01. 2018 v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne okresné kolo 25. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti...