Slovo a dramatická tvorba

Štvrtok s detektívkou

  Detektívi miezi nebom a zemou   Daniela Kapitáňová uviedla ďalšie stretnutie Štvrtok s detektívkou 19. júla 2018 v Monarchia Café na Nádvorí Európy v Komárne. Témou rozprávania-počúvania-detektívkovania tentokrát boli Detektívi medzi nebom a...

II. Umelecký prednes od A po Z - 30.6.2018

ROS v Komárne organizuje 2. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu II. Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej...

Štúrov Zvolen 2018

Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen Na krajskej súťaži Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutočnila 3. mája 2018 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, získala 2. miesto v III. kategórii študentka z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne Bibiána Grolmusová. Srdečne...

64. Hviezdoslavov Kubín 2018

Dňa 4. mája 2018 sa v priestoroch CK Junior v Leviciach, uskutočnila krajská postupová súťaž a prehliadka v prednese detí a mládeže (I. – III. kategória) 64. Hviezdoslavov Kubín. S radosťou Vám oznamujeme úspech našich recitátorov!   Výsledky: I. kategória...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Komárno

Na Základnej škole Ul. pohraničná v Komárne sa uskutočnilo dňa 27.2.2018 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Zo 45 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018 na Základnej škole J. A. Komenského...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Svätý Peter

Na Základnej škole s materskou školou vo Svätom Petre sa uskutočnilo dňa 20.2.2018 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 34 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018 na Základnej...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Kolárovo

Dňa 13. 02. 2018 sa v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Kolárove uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 27 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Hurbanovo

Dňa 06. 2. 2018 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 35 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018...

Vansovej Lomnička

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička, ktorý sa konal 9. februára 2018 o 8.00 hod. v priestoroch ROS. Na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 2. marca 2018...

Šaliansky Maťko 2018

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Pohraničná v Komárne zorganizovali dňa 23. 01. 2018 v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne okresné kolo 25. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti...