Slovo a dramatická tvorba

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž - uzávierka 10.03.2020

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým stredisko v Nitre organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov Vansovej Lomnička. Uzávierka prihlášok:...

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Svätý Peter

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Svätý Peter Regionálne osvetové stredisko v Komárne v priestoroch Základnej školy s materskou školou vo Svätom Petre uskutočnilo dňa 14. 02. 2020 tretie obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 66. Hviezdoslavov...

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove realizovalo dňa 12. 02. 2020 druhé obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 66. Hviezdoslavov Kubín....

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Hurbanovo

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Hurbanovo Prvé obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 66. Hviezdoslavov Kubín Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 05. 02. 2020 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove. Z 37...