Zmluvy 2019

Evidenčné číslo Číslo Zmluvná
strana
Predmet Cena Dátum zverejnenia Na stiahnutie
Z1/2019 R/2019/000056 Mgr. Soňa Csontosová Komárňanské ART Spektrum 2019 - Zmluva o dielo 70,00 € 25.01.2019 Z1/2019
Z2/2019 R/2019/000068 PhDr. Eva Dénesová    Komárňanské ART Spektrum 2019 - Zmluva o dielo 70,00 € 25.01.2019 Z2/2019
Z3/2019 R/2019/000081 MsKS Komárno  Dohoda o krátkodobom prepožičaní priestorov - Deti deťom 2019 500,00 € 31.01.2019 Z3/2019
Z4/2019 R/2019/000116 Pavol Litauszki Dohoda o skončení zmluvy o nájme - garáž   31.01.2019 Z4/2019
Z5/2019 R/2019/000117 Pavol Litauszki Zmluva o nájme - garáž 378,00 € 01.02.2019 Z5/2019
Z6/2019 R/2019/000152 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - 11. ročník Pohybom ku zdraviu 300,00 € 20.02.2019 Z6/2019
Z7/2019 R/2019/000175 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Komárňanské ART Spektrum 2019 300,00 € 08.03.2019 Z7/2019
Z8/2019 R/2019/000174 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Deti deťom 2019 600,00 € 08.03.2019 Z8/2019
Z9/2019 R/2019/000176 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - COM-DANCE 500,00 € 08.03.2019 Z9/2019
Z10/2019 R/2019/000180 Mestské kultúrne stredisko v Komárne Dohoda - krátkodobé prepožičanie priestorov 350,00 € 08.03.2019 Z10/2019
Z11/2019 R/2019/000178 Andrea Hodeková Zmluva o dielo: 4. ročník COM-DANCE 85,00 € 08.03.2019 Z11/2019
Z12/2019 R/2019/000179 Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD. Zmluva o dielo: 4. ročník COM-DANCE 110,00 € 08.03.2019 Z12/2019
Z13/2019 R/2019/000185 MV SR Okresný úrda Nitra (odbor školstva) OU-NR-OSI-2019/017882 "Hviezdoslavov Kubín" - IV.kategória  48,80 € 14.03.2019 Z13/2019
Z14/2019 R/2019/000209 Ján Blaško Zmluva o dielo: Komárňanské FOTO Spektrum 2019 70,00 € 14.03.2019 Z14/2019
Z15/2019 R/2019/000211 MV SR Okresný úrad Nitra (odbor školstva) OU-NR-OSI-2019/019206 "Hviezdoslavov Kubín" - I-III.kategória  177,20 € 15.03.2019 Z15/2019
Z16/2019 R/2019/000244 Ing. Beáta Sebő Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 860,00€ 29.03.2019 Z16/2019
Z17/2019 R/2019/000243 István Katona Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 1.075
,00 €
29.03.2019 Z17/2019
Z18/2019 R/2019/000256 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - 5.ročník História Komárna vzdialená a blízka 200,00 € 11.04.2019 Z18/2019
Z19/2019 R/2019/000255 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Kreatívne bez barier 300,00 € 11.04.2019 Z19/2019
Z20/2019 R/2019/000254 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Komárňanské Foto Spektrum 2019 300,00 € 11.04.2019 Z20/2019
Z21/2019 R/2019/000258 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - 4. ročník - Týždeň rodiny 2019 200,00€ 11.04.2019 Z21/2019
Z22/2019 R/2019/000257 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Komárňanská pevnosť cez objektív II. 200,00 € 11.04.2019 Z22/2019
Z23/2019 R/2019/000268 Mgr. Art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : CINEAMA 2019 200,00 € 23.04.2019 Z23/2019
Z24/2019 R/2019/000299 Fond na podporu umenia Petzvalov mapový okruh fotoklubov - 19-442-01265 4.275,00 € 07.05.2019 Z24/2019
Z25/2019 R/2019/000298 Fond na podporu umenia Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019 - 19-451-01308 3.000,00 € 07.05.2019 Z25/2019
Z26/2019 R/2019/000297 Fond na podporu umenia CINEAMA 2019 - 19-451-01234 2.000,00 € 07.05.2019 Z26/2019
Z27/2019 R/2019/000296 Fond na podporu umenia Metodika ľudových tancov Podunajska II. - 19-452-00735  3.000,00 € 07.05.2019 Z27/2019
Z28/2019 R/2019/000341 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva  - € 22.05.2019 Z28/2019
Z29/2019 R/2019/000351 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - účelový fond primátora mesta Komárno - IV. Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt ... 200,00 € 22.05.2019 Z29/2019
Z30/2019 R/2019/000419 Mária Barossová Zmluva o dielo : Voskový obrúsok - tvorivé dielne 110,00 € 02.07.2019 Z30/2019
Z31/2019 R/2019/000364 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 - MK-1788/2019/2.1  4. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami... 4 000,00 € 02.07.2019 Z31/2019

Z32/2019

R/2019/000427-1 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy - Živelné poistenie, Poistenie pre prípad odcudzenia, Poistenie strojov a elektroniky, Poistenie zodpovednosti za škodu č. 109900832   04.07.2019 Z32/2019
Z33/2019 R/2019/000427-2 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy č. 5519001615 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel   04.07.2019 Z33/2019
Z34/2019 R/2019/000427-3 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami - Návrh poistnej zmlluvy č. 0999000213   04.07.2019 Z34/2019
Z35/2019 R/2019/000427-4 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy č. 3559006267 - Poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Poistenie súboru motorových vozidiel.   04.07.2019 Z35/2019
Z36/2019 R/2019/000432 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechinkai Szakközépiskola Zmluva o výpožička č. 1/2019   04.07.2019 Z36/2019
Z37/2019 R/2019/000450 Mária Barossová Zmluva o dielo : Voskový obrúsok - tvorivé dielne 121,00 € 11.07.2019 Z37/2019
Z27/2019 - D/1 R/2019/000509 Fond na podporu umenia Metodika ľudových tancov Podunajska II. - 19-452-00735 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prosteriedkov č. 19-452-00735   07.09.2019 Z27/2019 - D/1
Z16/2019 - D1 R/2019/000604 Ing. Beáta Sebő Dodatok k Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 320,00 € 16.09.2019 Z16/2019 - D1
Z17/2019 - D1 R/2019/000603 István Katona Dodatok k Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 400,00 € 16.09.2019 Z17/2019 - D 1
Z39/2019 R/2019/000612 Andrea Hodeková Zmluva o dielo : 4. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami... - Ministerstvo kultúry SR 800,00 € 16.09.2019 Z39/2019
Z40/2019 R/2019/000681 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva 4.ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami...     Z40/2019
Z41/2019 R/2019/000714 Rózsa Varga Zmluva o dielo - IV.  Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt ... 30,00 € 31.10.2019  Z41/2019 
Z42/2019 R/2019/000715 PaedDr. Katarína Vas Zmluva o dielo - IV.  Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt ... 30,00 € 31.10.2019 Z42/2019
Z43/2019 R/2019/000716 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo - IV.  Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt ... 30,00 € 31.10.2019 Z43/2019
Z44/2019 R/2019/000745 Mgr. Art. Stanislav Králik Zmluva o dielo - Kamera na každý deň (Super schopnosti) - 4. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami... - Ministerstvo kultúry SR 200,00€ 8.11.2019 Z44/2019