Zmluvy 2018

Evidenčné číslo Číslo Zmluvná strana Predmet Cena Dátum zverejneia Na stiahnutie
Z1/2018 R/2018/000074 MsKS Komárno Zmluva o prenájme Deti deťom 2018 500,00 € 29.01.2018 Z 1/2018
Z2/2018 R/2018/000258 Fond na podporu umenia Koncert zborov Južného Slovenska (18-442-01571) 5000,00 € 12.03.2018 Z 2/2018
Z3/2018 R/2018/000292 Bibiána Lanczová COM-DANCE - zmluva o dielo 100,00 € 21.03.2018 Z 3/2018
Z4/2018 R/2018/000279 MVSR Centrum podpory Nitra HK 2018 - IV. kategória 46,40 € 21.03.2018 Z 4/2018
Z5/2018 R/2018/000276 MVSR Centrum podpory Nitra HK 2018 - I. až III. kategória 157,60 € 21.03.2018 Z 5/2018
Z6/2018 R/2018/000341 Fond na podporu umenia Metodika ľudových tancov Podunajska 2000,00 € 10.04.2018 Z6/2018
Z7/2018 R/2018/000336 Fond na podporu umenia CINEAMA 2018 3150,00 € 10.04.2018 Z7/2018
Z8/2018 R/2018/000337 Fond na podporu umenia KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb 3000,00 € 10.04.2018 Z8/2018
Z9/2018 R/2018/000330 Mesto Komárno Deti deťom 2018 500,00 € 10.04.2018 Z9/2018
Z10/2018 R/2018/000331 Mesto Komárno Komárňanské ART Spektrum 2018 300,00 € 10.04.2018 Z10/2018
Z11/2018 R/2018/000372 Fond na podporu umenia II. Umelecký prednes od A po Z 1000,00 € 05.04.2018 Z11/2018
Z12/2018 R/2018/000374 Ing. Beáta Sebő Workschop - Metodika ľudových tancov Podunajska - zmluva o dielo 560,00 € 13.04.2018 Z12/2018
Z13/2018 R/2018/000375 István Katona Workschop - Metodika ľudových tancov Podunajska - zmluva o dielo 560,00 € 13.04.2018 Z13/2018
Z14/2018 R/2018/000475 István Fülöp KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb - Zmluva o dielo 125,00 € 02.05.2018 Z14/2018
Z15/2018 R/2018/000476 Mgr. Rudolf Harmat KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb - Zmluva o dielo 125,00 € 02.05.2018 Z15/2018
Z16/2018 R/2018/000477 Miroslav Polčík KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb - Zmluva o dielo 125,00 € 02.05.2018 Z16/2018
Z17/2018 R/2018/000578 Mesto Komárno COM-DANCE 2018  650,00 € 23.05.2018 Z17/2018
Z18/2018 R/2018/000579 Mesto Komárno 3. ročník - Týždeň rodiny 2018 200,00 € 23.05.2018 Z18/2018
Z19/2018 R/2018/000580 Mesto Komárno Fotografie starých čias... 200,00 € 23.05.2018 Z19/2018
Z20/2018 R/2018/000581 Mesto Komárno Komárňanské Foto Spektrum 2018 300,00 € 23.05.2018 Z20/2018
Z21/2018 R/2018/000582 Mesto Komárno Grafity spájajú 100,00 € 23.05.2018 Z21/2018
Z22/2018 R/2018/000590 SOZA Hromadná licenčná zmluva - Dychovky 22,80 € 23.05.2018 Z22/2018
Z23/2018 R/2018/000630 Mesto Komárno Kreatívne bez barier 300,00 € 31.05.2018 Z23/2018
Z24/2018 R/2018/000629 Mesto Komárno Pohybom ku zdraviu 100,00 € 31.05.2018 Z24/2018
Z25/2018 R/2018/000631 Mesto Komárno 4. ročník História Komárna vzdialená i blízka 200,00 € 31.05.2018 Z25/2018
Z26/2018 R/2018/000632 Mesto Komárno Kde bolo tam bolo 200,00 € 31.05.2018 Z26/2018
Z27/2018 R/2018/000603 Ministerstvo kultúry SR 3. ročník - Týždeň kultúry - Na ceste s nami 3300,00 € 31.05.2018 Z27/2018
Z28/2018 R/2018/000641 Barteková Mária Dohoda o skončení zmluvy o nájme (garáž)           - € 31.05.2018 Z28/2018
Z29/2018 R/2018/000642 Nitriansky samosprávny kraj Zoči voči prevencii 855,00 € 05.06.2018 Z29/2018
Z30/2018 R/2018/000663 Litauszki Pavol Zmluva o nájme - garáž 378,00 € 07.06.2018 Z30/2018
Z31/2018 R/2018/000667 Fond na podporu umenia Kultúra v sieti 2000,00 € 14.06.2018 Z31/2018
Z32/2018 R/2018/000671 SPŠ - ISZI Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2018 - € 14.06.2018 Z32/2018
Z33/2018 R/2018/000670 Petra Doležalová Fotografie starých čias - Zmluva o dielo 215,00 € 14.06.2018 Z33/2018
Z34/2018 R/2018/000762 Mesto Komárno - Fond primátora Pohybom ku zdraviu 300,00 € 12.07.2018
 
Z34/2018
 
Z35/2018 R/2018/000840 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (tablet) 1,- € 18.08.2018 Z35/2018
Dodatok č.1/Z23/2016 R/2018/000805 až 808 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (mobilné telefóny)   18.08.2018 D1_Z23/2016
Dodatok č.1/Z22/2014 R/2018/000840 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (pevna sieť a internet DSL)   01.08.2018 D1_Z22/2014
Dodatok č.1 ku Kom. zmluve z 27.11.2007 R/2018/000871 UP Slovensko, s. r. o. Úprava nominálnej hodnoty jedálneho kupónu   21.8.2018 dodatok č.3, UP Slovensko
Z36/2018 R/2018/000876 Fond na podporu kultúry národ. menšín Vývoj hud. života mesta Komárno od zač. 19. st. po súčasnosť 1200,00 € 31.8.2018 Z36/2018
KZ k D1/2018 k Z22/2014 R/2018/000930 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva - Gigaset C 530 9,90 € 1.10.2018 KZ k D1/2018 k Z22/2014
Z37/2018 R/2018/000956 Andrea Hodeková Zmluva o dielo - 3. ročník - Týždeň kultúry - Na ceste s nami 800,00 € 21.09.2018 Z37/2018
Z38/2018 R/2018/000991 Rózsa Varga Zmluva o dielo - Kde bolo tam bolo 30,00 € 23.10.2018 Z38/2018
Z39/2018 R/2018/000992 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo - Kde bolo tam bolo 30,00 € 23.10.2018 Z39/2018
Z40/2018 R/2018/000993 Mgr. Judita Dombi Zmluva o dielo - Kde bolo tam bolo 30,00 € 23.10.2018 Z40/2018
Z41/2018 R/2018/001026 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo - 3. ročník - Týždeň kultúry - Na ceste s nami 150,00 € 03.11.2018 Z41/2018
Z42/2018 R/2018/001027 PaedDr. Juraj Svitek Zmluva o dielo - 3. ročník - Týždeň kultúry - Na ceste s nami 100,00 € 03.11.2018 Z42/2018
Z43/2018 R/2018/001113 Otto Culka Zmluva o dielo - Koncert zborov Južného Slovenska 230,00 € 07.11.2018 Z43/2018
Z44/2018 R/2018/001045 Lajos Stirber (Fond na podporu národnostných menšín) Autorská zmluva - Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčastnosť / Komáromi zenei élet a 19. századtól napjainkig.  350,00 € 07.11.2018 Z44/2018
Z45/2018 R/2018/001158 SOZA licenčná zmluva - Koncert zborov Južného Slovenska - projekt FPU 30,00 € 22.11.2018 Z45/2018
Z46/2018 R/2018/001162 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo -Workschop - Metodika ľudových tancov Podunajska 300,00 € 22.11.2018 Z46/2018
Z47/2018 R/2018/001341 Ilona Kuszyán Zmluva o dielo -Workshop - Vývoj hud. života mesta Komárno od zač. 19. st. po súčasnosť 301,00 € 17.12.2018 Z47/2018