Zmluvy 2017

Evidenčné číslo Číslo Zmluvná strana Predmet Cena Dátum zverejneia Na stiahnutie
Z1/2017-U R/2017/000250 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín - SŠ okres Komárno 50,80€ 17.03.2017 Z1/2017-U
Z2/2017-U R/2017/000251 FORLIFE n.o. Zmluva prenájme garáže 378,00€ 17.03.2017 Z2/2017-U
Z3/2017-U R/2017/000259 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín - ZŠ a OG okres Komárno 157,60€ 24.03.2017 Z3/2017-U
Z4/2017-U R/2017/000289 SPŠ Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2017   27.03.2017 Z4_2017-U
Z5/2017-U R/2017/000335 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Komárňanská pevnosť cez objektív 300,-€ 12.04.2017 Z5_2017-U
Z6/2017-U R/2017/000336 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Kreatívne bez bariér III. 300,-€ 12.04.2017 Z6_2017-U
Z7/2017 R/2017/000334 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Kde bolo, tam bolo..... 300,-€ 12.04.2017 Z7_2017-U
Z8/2017 R/2017/000337 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Pohybom ku zdraviu 400,-€ 12.04.2017 Z8_2017-U
Z9/2017 R/2017/000338 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - 3. ročník História Komárna vzdialená i blízka 200,-€ 12.04.2017 Z9_2017-U
Z10/2017 R/2017/000341 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - 2. ročník Týždeň rodiny 200,-€ 12.04.2017 Z10_2017-U
Z11/2017 R/2017/000365 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Komárňanské Foto Spektrum 2017 300,-€ 21.04.2017 Z11_2017-U
Z12/2017 R/2017/000364 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - COM-DANCE 1000,-€ 21.04.2017 Z12_2017-U
Z13/2017 R/2017/000363 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Deti deťom 2017 500,-€ 21.04.2017 Z13_2017-U
Z14/2017 R/2017/000362 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Graffity pri Váhu 200,-€ 21.04.2017 Z14_2017-U
Z15/2017 R/2017/000345 Baltazár Ryšavý - Kino TATRA Zmluva o krátkodobom nájme priestorov Kina Tatra v Komárne 500,-€ 24.04.2017 Z15_2017-U
Z16/2017 R/2017/000442 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CINEAMA 2017 (17-441-00257) 2200,-€ 02.05.2017 Z16_2017-U
Z17/2017 R/2017/000440 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov KPSaPMDH 2017 ( 17-441-00243) 2500,-€ 02.05.2017 Z17_2017-U
Z18/2017 R/2017/000441 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov AMFO 2017 ( 17-441-00171) 2400,-€ 02.05.2017 Z18_2017-U
Z19/2017 R/2017/000472 IVeS Košice licencie pre APV Ives   10.05.2017 Z19_2017-U
Z20/2017 R/2017/000496 Pro Arte Danubií Dohoda o vzájomnej spolupráci - Galéria LIMES 400,-€ 15.05.2017 Z20_2017-U
Z21/2017 R/2017/000497 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Umelecký prednes od A po Z 1300,-€ 16.05.2017 Z21_2017-U
Z22/2017 R/2017/000563 MV SR - Okresný úrad Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 1700,-€ 26.05.2017 Z22_2017-U
Z23/2017 R/2017/000557 Ministerstvo kultúry SR 2.ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami... 3500,-€ 30.05.2017 Z 23_2017-U
Dodatok č.1/Z17/2017 R/2017/000620 Fond na podporu umenia Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-441-00243   08.06.2017 dodatok č.1_Z17_2017
Z24/2017 R/2017/000650 SPŠ Komárno Nájomná zmluva 4/2017 K - AMFO 2017 - workshop Výtvarná fotografia 18,-€ 13.06.2017 Z24_2017-U
Z25/2017   NOE, spol. s r. o. Zmluva o nájme 52,84 € 13.06.2017 Z25_2017-U
Z26/2017 R/2017/000776 Mgr. Mária Barteková Zmluva o nájme garáže 378,-€ 08.07.2017 Z26_2017-N
Z27/2017 R/2017/000816 NOC BA Zmluva o spolupráci   02.08.2017 Z27_2017-U
Dodatok č.1/Z22/2014 R/2017/000902 Telekom dodatok k zmluve o poskytnutí služieb   20.9.2017 dodatok č.1 Z22_2014
Z28/2017 R/2017/001009 NSK zmluva 3/2017 Úrad vlády SR "Kultúra národnostných menšín" 2000,-€ 20.10.2017 Z28_2017
Z29/2017     R/2017/001143 SOZA Hromadná licenčná zmluva (SDR 2017)   20.10.2017 Z29/2017