Zmluvy 2016

Evidenčné číslo Číslo Zmluvná strana Predmet                 Cena  
    
Dátum zverejnenia Na stiahnutie
Z1/2016   MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní mietností 500,- € 2.2.2016  Z1_2016
Z2/2016   MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní mietností 350,- € 2.2.2016 Z2_2016
Z3/2016 1/2016 SPŠ Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2016   25.2.2016 Z3_2016
Z4/2016 2/2016 SPŠ Komárno Zmluva o výpožičke č. 2/2016   25.2.2016 Z4_2016
Z5/2016 10/2016 FORLIFE n.o. Zmluva o podnájme garáže 378,- € 4.3.2016 Z5_2016
Z6/2016 OU-NR-OS1-2016/014907 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín - ZŠ, OG okres Komárno 160,- € 8.3.2016 Z6_2016
Z7/2016   Univerzita J. Selyeho, Komárno Dohoda o krátkodobom zapožičaní priestorov 64,- € 9.3.2016 Z7_2016 
Z8/2016 OU-NR-OS1-2016/014545 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín - SŠ okres Komárno 54,40 € 11.3.2016 Z8_2016
    Le Cheque Dejeuner Dodatok č.2   22.3.2016 Dodatok č.2
Z9/2016 MK-748/2016/2.1 MK SR Zmluva o poskytnutí dotácie 1000,- € 1.4.2016 Z9_2016
Z10/2016   MKS Nesvady Dohoda o vzájomnej spolupráci 200,- € 15.4.2016 Z10_2016
Z11/2016   Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,- € 15.4.2016 Z11_2016
Z12/2016   Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,- € 15.4.2016 Z12_2016
Z13/2016   Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,- € 15.4.2016 Z13_2016
Z14/2016   Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,- € 15.4.2016 Z14_2016
Z15/2016   Dôvera z. p. Zmluva o elektronickej komunikácii   19.4.2016  Z15_2016 
Z16/2016   MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní miestností 150,- € 21.4.2016 Z16_2016
Z17/2016   Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 400,- € 22.4.2016 Z17_2016
Z18/2016   Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 1000,- € 22.4.2016 Z18_2016
Z19/2016   CPPPaP Komárno Dohoda o vzájomnej spolupráci   5.5.2016 Z19_2016
Z20/2016   Dom Matice slovenskej v Komárne Zmluva o krátkodobom nájme priestorov 300,- € 10.6.2016 Z20_2016
Z21/2016 16-440-00705 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,- € 26.7.2016 Z21_2016
Z22/2016 16-440-00749 Fond na podporu umenia Zmluv o poskytnutí finančných prostriedkov 3550,- € 11.8.2016 Z22_2016
Z23/2016   Slovak Telekom Zmluva o poskytnutí verejných služieb   6.9.2016 Z23_2016
Z24/2016    16-450-02304  Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1000,- € 16.9.2016 Z24 2016
Z25/2016    KNM-991/2016/1.7(5/2016) NSK Nitra     Zmluva o poskytnutí dotácie 500,- € 16.9.2016 Z25 2016
Z26/2016   Dom Matice slovenskej v Komárne Zmluva o krátkodobom nájme priestorov 400,- € 7.11.2016 Z26_2016
Z27/2016 P-4211472100 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb   7.12.2016 Z27_2016
Z28/2016   MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní priestorov MsKS Komárno 500,-€ 14.12.2016 Z28_2016