Zmluvy 2015

Evid. číslo Číslo Zmluvná strana Predmet Cena Dátum zverejnenia Na stiahnutie
Z1/2015 1/2015 SPŠ Komárno zmluva

o výpožičke
  17.12.2014 Z1_2015
Z2/2015 2/2015 Willex s.r.o. Komárno Kúpna zmluva - tlač. práce   10.2.2015 Z2_2015
Z3/2015 3/2015 Slovak Telekom dodatok k zmluve o poskyt. služieb   10.2.2015 Z3_2015
Z4/2015   Marta Bratská, Komárno Darovacia zmluva - police   16.2.2015 Darovacia zmluva
Z5/2015   MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 500,- € 24.2.2015 Z5_2015
Z6/2015   MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 350,- € 24.2.2015 Z6_2015
Z7/2015 15/2015 FORLIFE n.o. Komárno prenájom garáže 378,- € 3.3.2015 Z7_2015
Z8/2015   OU-NR-OS1-2015/014087 Okresný úrad Nitra, odbor školstva na zabezpečenie okresného kola súťaže HK 2015 - SŠ okres Komárno 49,- € 10.3.2015 Z8_2015
 
Z9/2015 OU-NR-OS1-2015/014298 Okresný úrad Nitra, odbor školstva na zabezpečenie okresného kola súťaže HK 2015 - ZŠ, OG okres Komárno 137,20€ 10.3.2015 Z9_2015
Z10/2015   MKS Nesvady dohoda o prepožičaní priestorov 500,-€ 20.3.2015 Z10_2015
Z11/2015   MKS Nesvady dohoda o vzájomnej spolupráci 200,- € 26.3.2015 Z11_2015
Z12/2015   Mesto Komárno zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,- € 21.4.2015 Z12_2015
Z13/2015   Mesto Komárno zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,- € 21.4.2015 Z13_2015
Z14/2015   Mesto Komárno zmluva o poskytnutí dotácie 300,- € 21.4.2015 Z14_2015
Z15/2015 MK-NI/2015/5.2 (17/2015) NSK Nitra zmluva o poskytnutí dotácie 1100,-€ 2.6.2015 Z15 2015
Z16/2015 VP/15/32696/001 SOZA Bratislava hromadná licenčná zmluva 12,- € 8.6.2015 Z16 2015
Z17/2015 MK-NI/2015/7.5 (21/2015) NSK Nitra zmluva o poskytnutí dotácie 3600,-€ 25.6.2015 Z17 2015
Z18/2015 0808023822 Kooperativa poisťovňa poistenie majetku 784,03€ 29.6.2015 Z18_2015
Z19/2015 5518023911 Kooperativa poisťovňa havarijné poistenie motorových vozidiel 134,19€ 29.6.2015 Z19_2015
Z20/2015 0998024108 Kooperativa poisťovňa úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 83,65€ 29.6.2015 Z20_2015
Z21/2015 3559002021 Kooperativa poisťovňa povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 62,- € 29.6.2015 Z21_2015
Z22/2015   Obec Dulovce Dohoda o vzájomnej spolupráci   30.6.2015 Z22_2015
 
Z23/2015   Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne Dohoda o vzájomnej spolupráci   18.9.2015 Z23_2015
Z24/2015   Pro Arte Danubií Dohoda o vzájomnej spolupráci   3.11.2015 Z24_2015
Z25/2015       Mesto Komárno zmluva o poskytnutí dotácie 202,60€ 23.11.2015 Z25_2015