Zmluvy 2014

Evid. číslo číslo zmluvná strana predmet  cena        dátum zverejnenia na stiahnutie
Z1/2014 dodatok č.1/ 12/2013 FORLIFE n.o. prenájom garáže 378,00 € 9.1.2014 dodatok č1. k Zmluve o podnájme č. 12/2013
Z2/2014 A3221316 Orange Slovensko o poskytovaní ver. služieb   12.2.2014 Z2_2014.pdf
Z3/2014 A3221316 Orange Slovensko o poskytovaní ver. služieb   12.2.2014 Z3_2014.pdf
Z4/2014   MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 500,00 € 18.2.2014 Z4_2014.pdf
 
Z5/2014   MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 350,00 € 18.2.2014 Z5_2014.pdf
Z6/2014   TT-car s.r.o. Zmluva o dodaní tovaru - auto 9940,00 € 5.3.2014 Z6_2014.rar
Z7/2014 07/2014 FORLIFE n.o. Komárno prenájom garáže 31,50 € 10.3.2014 Z7_2014.pdf
Z8/2014 OU-NR-OS1-2014/019457 MV SR, Okr. úrad Nitra na org. a mat. zabezpečenie HK 2014 44,00 € 18.3.2014 Z8_2014.pdf
Z9/2014 OU-NR-OS1-2014/020888 MV SR, Okr. úrad Nitra na zabezpečenie HK 2014 - Zš a OG 120,80 € 21.3.2014 Z9_2014.pdf
Z10/2014   Ge-Va s.r.o. Lehota na dodávku Bezpečnostnej smernice 150,00 € 27.3.2014 Z10_2014.pdf
Z11/2014   mesto Komárno o poskytnutí fin. dotácie 300,00 € 4.4.2014 Z11_2014.pdf
Z12/2014 3492155921 Kooperatíva poisťovňa povinné zmluvné poistenie 117,00 €   Z12a_2014b.pdf
Z12_2014.pdf
Z13/2014 5710170851 Kooperatíva poisťovňa havarijné poistenie vozidla 194,80 €   Z13_2014.pdf
Z14/2014 47/GPO 263 Nadácia Orange darovacia zmluva 150,00 € 28.5.2014 Z14_2014.pdf
Z15/2014   Sadílek Vladimír zmluva o dielo 330,00 € 31.3.2014 Z15_2014.docx
Z16/2014   Sadílek Vladimír zmluva o dielo 660,00 € 31.3.2014 Z16_2014.docx
D4/2014   Le Cheque Dejeuner s.r.o. Dodatok č.1   1.6.2014 D4_2014.pdf
Z17/2014   Dom Matice slovenskej v Komárne o spolupráci a nájme priestorov 60,00 € 6.6.2014 Z17_2014.pdf
Z18/2014   Obermajerová Alžbeta kúpna zmluva 347,00 € 24.6.2014 Z18_2014.doc
Z19/2014 MK-NI-2014/7.5(19/2014) NSK Nitra o poskytnutí fin. dotácie 3,200.00 € 4.7.2014 Z19_2014.doc
Z20/2014 MK-NI-2014/7.3(34/2014) NSK Nitra o poskytnutí fin. dotácie 800.00 € 4.7.2014 Z20_2014.doc
Z21/2014 MK-NI/2014/7.2(31/2014) NSK Nitra o poskytnutí fin. dotácie 500.00 € 4.7.2014 Z21_2014.doc
Z22/2014 9910822932 Slovak Telekom o poskytovaní ver. služieb   12.7.2014 Z22_2014.pdf
D1/2014     dohoda o spolupráci     D1_2014.docx
D2/2014     dohoda o spolupráci     D2_2014.docx
D3/2014   Obec Dulovce dohoda o spolupráci   21.7.2014 D3_2014.docx
Z23/2014   Slovak Telekom o poskytovaní ver. služieb   24.7.2014 Z23_2014.pdf
Z24/2014   Arka s.r.o. kúpna zmluva 990,00€ 20.11.2014 Z24_2014.pdf
Z25/2014   Arka s.r.o. kúpna zmluva 990,00€ 19.12.2014 Z25_2014.pdf