Zmluvy 2013

 

evid.č

číslo zmluvná strana predmet cena dát. zverejnenia na stiahnutie
D1/2013   Csemadok Nesvady Zmluva o spolupráci   10.1.2013 D1_2013.pdf
Z1/2013 12/2013 FORLIFE Komárno zmluva o podnájme (garáž) ------- 1.3.2013 Z1-2013.pdf
Z2/2013 -------- Mesto Komárno zmluva o poskytnutí fin. dotácie 1500,- € 8.3.2013 Z2-2013.pdf
Z3/2013 ObU-NR-OS1-2013/00483 Obvodný úrad Nitra zabezpečenie reg. kola HK 2013 131,- € 26.3.2013 Z3_2013.pdf
Z4/2013 -------- MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 500,-€ 12.4.2013 Z4_2013.pdf

Z5/2013

-------- MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 350,-€ 13.5.2013 Z5_2013.pdf
Z6/2013 -------- Matica slovenská Dulovce o vzájomnej spolupráci -------- 16.7.2013 Z6_2013.pdf
Z7/2013 VP/13/32696/00 SOZA Bratislava hromadná licenčná zmluva 29,40€ 12.8.2013 Z7_2013.pdf
Z8/2013 MK-NI/2013/7.2(22/2013) NSK o poskytnutí dotácie 500,-€ 12.8.2013 Z8_2013 .pdf
Z9/2013 MK-NI/2013/7.5(31/2013) NSK o poskytnutí dotácie 2000,-€ 12.8.2013 Z9_2013.pdf
Z10/2013 MK-NI/2013/7.6(35/2013) NSK o poskytnutí dotácie 4000,-€ 12.8.2013 Z10_2013.pdf
Z11/2013   Bc. Jana Magdolenová o poskytovaní služieb v oblasti CO   25.9.2013 Z11_2013.pdf
Z12/2013 č.2/2013 SPŠ Komárno o výpožičke priestorov   18.11.2013 Z12_2013.pdf