Zlatý veniec 2015 - okresný výber

Zlatý veniec 2015 - okresný výber

Dňa 2.9.2015 Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo okresný výber na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Zlatý veniec 2015, ktoré sa uskutoční 26.9.2015Topoľčanoch. Odborná porota na krajské kolo odporučila dva spevácke zbory.

Postupujúci:

Zmiešaný spevácky zbor Concordia z Komárna pôsobiaci pri MsKS v Komárne

Ženský spevácky zbor Kantantína z Komárna pôsobiaci pri MsKS v Komárne

 

 

Info.: Arpád Szabó