Žitnoostrovské pastelky

Žitnoostrovské pastelky

Žitnoostrovské pastelky 2015 – výsledky regionálneho kola

 

Žitnoostrovské pastelky 2015 je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Do regionálneho kola sa prihlásilo 37 autorov so 69 výtvarnými prácami z 8 komárňanských materských škôl. V Centre voľného času 2.12. 2014 odborná porota vybrala 42 prác do celoštátneho kola v Dunajskej Strede. Vysoko vyzdvihla kreativitu detí a ocenila 5 najlepších prác.

 

Hlavná cena

                                                

Lucia Demáčková z MŠ Eötvösova 64 v Komárne

 

 

Ocenené práce

    

  Emília Szűcs z MŠ Eötvösova 64 v Komárne              Ester Makovníková  z MŠ Mederčská 38 v Komárne

 

 

     

  Arnold Hôlka z MŠ Eötvösova 64 v Komárne               Adrián Hôlka z MŠ Eötvösova 64 v Komárne 

 

Všetkým oceneným a postupujúcim srdečne gratulujeme!

 

Zoznam postupujúcich a ocenení

 

Info. Jana Mačicová


 

Info.: Jana Mačicová

Propozície

Štítky na diela

Žitnoostrovské pastelky 2015 - postupujúce práce do celoštátneho kola