Žitnoostrovské pastelky

Žitnoostrovské pastelky

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zverejňuje propozície XV. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky.

Uzávierka odovzdania prác regionálneho kola je do 30. októbra 2013. Zasadnutie odbornej poroty regionálneho kola sa bude konať 2. decembra 2013.

Dúfame, že Vaša účasť podporí a rozšíri tento, v poradí už XV. ročník medzinárodnej súťaže Žitnoostrovských pasteliek.

Súťažné práce podľa zverejnených kritérií treba osobne priniesť alebo zaslať poštou na adresu: Regionálne osvetové stredisko, P. O. Box 159, Petőfiho 2, 945 01 Komárno

 

propozície na stiahnutie

Žitnoostrovské pastelky 2014 - postupujúce práce

Vybavuje: Jana Mačicová