Žitnoostrovské pastelky - XIV. ročník

Žitnoostrovské pastelky - XIV. ročník

Milí škôlkári !!!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pre Vás pripravilo

XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

"Žitnoostrovské pastelky".

Uzávierka odovzdania prác do regionálneho kola je do 21. decembra 2012. Zasadnutie odbornej poroty regionálneho kola sa bude konať 10. januára 2013.

Zároveň Vás chceme upozorniť na tohtoročnú   m i m o r i a d n u    kategóriu súťaže pre územie Slovenska, pre najstaršiu vekovú skupinu, ktorá je venovaná Roku 1150. výročia  príchodu sv. Cyrila a Metoda.

Súťažné práce podľa zverejnených kritérií treba osobne priniesť alebo zaslať poštou na adresu: Regionálne osvetové stredisko, P. O. Box 159, Petőfiho 2, 945 01  Komárno

Prílohy na stiahnutie:

Plagát na stiahnutie: Plagát.jpg (790,4 kB)

Bližšie informácie: Jana MAČICOVÁ