Žitnoostrovské pastelky 2010

Prinášame vám výsledky XI. ročníka medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky roku 2010. Výstava trvá od 14. mája do 10. júla 2010 a je nainštalovaná v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede. Prebieha pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. V tejto súťaži súťažia jednotlivé deti od 3 rokov so svojou výtvarnou prácou na ľubovoľnú tému. Pozývame Vás všetkých na jej prehliadku.

Zo zúčastnených materských škôl za náš okres:

  • MŠ, ul. Kapitánová 29, 945 01 Komárno – 17 ks prác.
  • MŠ, ul, K. Kacza 33, 945 01 Komárno – 8 ks prác
  • MŠ, ul. Mieru 16, 945 01 Komárno – 17 ks prác
  • MŠ, ul. Eötvösa 48, 945 01 Komárno – 8 ks prác
  • MŠ Slniečko, ul. Hurbanova 4, 946 51 Nesvady – 3 ks prác
  • MŠ, ul. Eötvösa 64, 945 01 Komárno – 5 ks prác
  • MŠ pri ZŠ Árpáda Fesztyho s VJM, ul. Športová 7, 947 01 Hurbanovo – 9 ks prác
  • MŠ, ul. Mederčská 38, 945 01 Komárno – 4 ks prác
  • MŠ pri ZŠ pri zdravotníckom zariadení, ul. Hradná 7, 945 01 Komárno – 4 ks prác

získala ocenenie Martinka Szücsová, 4 roky, z materskej školy Mederčská 38 Komárno.


Za náš okres vystavujú:
Benjamín Fekete z Komárna, 4 roky - Ako ťahal dedko s babkou repku
Filip Nagy z Komárna, 5 rokov - Cvičenie na hudbu
Mia Óváry z Komárna, 5 rokov - Cvičíme s hudbou
János Répas z Pribety, 4 roky - S oteckom
Tomáš Spevár z Komárna, 3 roky - Diaľnica
Martina Szücsová z Komárna, 4 roky - Na dvore
Júlia Zauková z Komárna, 5 rokov - Kamarátky.

Výstava je putovného charakteru. Koncom roka 2010 budeme môcť jej výber ocenených a vystavených prác vidieť aj u nás v Komárne. Okrem toho putuje aj do zahraničných štátov, ktoré sa tiež zapojili do tejto súťaže: Maďarska, Srbska, Nemecka, Slovinska. Na vernisáži bol bohatý detský program. Niekoľko záberov zo slávnostnej vernisáže a odovzdania naozaj hodnotných cien deťom, Vám ponúkame v našej fotogalérii.

Informácie: Mgr. Jana Valkučáková