Zdravý životný štýl - výstava

K súťaži pre I. a II. stupeň základných škôl a špeciálnych základných škôl s názvom “Zdravý životný štýl” sme pripravili niekoľko výstav. Žiaci mohli vytvoriť výtvarné práce o tom, čo považujú za zdravý spôsob života a použiť všetky rôzne výtvarné techniky (maľbu, kresbu, grafit, koláž a pod.).

Prvá výstava sa konala v auguste na Miestnom termálnom kúpaliku v Komárne, vo vstupnej hale. Po jej skončení sme ju nainštalovali do Knižnice Józsefa Szinyeiho v Komárne, v hlavnej budove na ulici Eötvösa č.35, kde bude sprístupenená na prezretie do konca septembra.

Pozývame všetkých, žiakov i dospelých, aby si prišli pozrieť túto veľmi bohatú výstavu, pretože táto súťaž mala veľký ohlas a prihlásených bolo vyše 150 detských výtvarných prác, z toho v knižnici nainštalovalo Regionálne osvetové stredisko až polovicu. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Fotogaléria z výstav ...

Výsledky výtvarnej súťaže  Zdravý životný štýl...