workshop Umelecký prednes od A po Z

workshop Umelecký prednes od A po Z

ROS v Komárne organizovalo v mesciacoch apríl - október 2017 cyklický vzdelávací workshop Umelecký prednes od A po Z. Podujatie sa realizovalo v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých okresu Komárno, ktorí sa venujú detskému a umeleckému prednesu, jednotlivcom a kolektívom v oblasti recitácie kolektívov.

Kurz bol ukončený osvedčením o jeho absolvovaní.

 

Termíny stretnutia: 20. 4., 17. 5., 12. 6., 19. 9., 11. 10. 2017, 08:00 – 16:00 hod.

Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková

Miesto konania: Základná škola Pohraničná, Ul. pohraničná 9, Komárno

Účastnícky poplatok: 25€/osoba

 

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Informácie o workshope na stiahnutie TU

Prihláška

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová, Mgr. Daniela Chytilová