WORKSHOP – rétorika pre žiakov a študentov

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne podporuje myšlienku celoslovenskej súťaže v  rétorike ako priestoru na zdokonaľovanie  sa žiakov a študentov v kvalite rečníckeho prejavu.

Ku skvalitneniu  prípravy  na krajskú súťaž  Štúrov Zvolen  organizujeme

WORKSHOP – rétorika pre žiakov a študentov

25.apríla 2012 v Centre voľného času v Komárne
Lektorka : PhDr. Mária Valentová – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie v Nitre.

Chcete využiť schopnosť   rečniť  príťažlivo, so záujmom a sugestívne ?
Máte záujem zdokonaliť  sa  v rétorike ?
Prihlášky posielajte  do
16. apríla 2012, poštou, e-mailom na adresu:  Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, P.O.BOX 159, 945 05 Komárno ,
vlckova.osveta@gmail.com

Krajská súťaž    
Štúrov Zvolen 2012      sa uskutoční
v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre
10. mája 2012

PROPOZÍCIE na stiahnutie ...
TVORIVÁ DIELŇA - PRIHLÁŠKA  na stiahnutie ...
 
Informácie: Mgr. Viera Vlčková
 0908 05 38 38