Workshop - Mladý moderátor

Workshop - Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne usporiadalo obľúbený workshop Mladý moderátor 2013, ktorý sa uskutočnil dňa 30.9.2013 v priestoroch CVČ Komárno a bol určený pre žiakov základných a stredných škôl. Lektor Mgr. Marcel Hanáček, šéfredaktor RTVS Radia Regina predstavil moderovanie a s ním spojené techniky hravou a zábavnou formou. Prítomným vysvetlil základné pravidlá verejného prejavu v masmédiách a zdôraznil najčastejšie sa vyskytujúce chyby. 

 

Dňa 17.10.2013 sa na krajskej súťaži, ktorá sa konala v KOS v Nitre, zúčastnilo šesť študentov z okresu Komárno.

 

na stiahnutie:

Mladý moderátor

propozície

prihláška


Info:Ing. Tibor Krátky

Fotogaléria: Workshop - Mladý moderátor