Workshop Mladý moderátor - 25.9.2018

Workshop Mladý moderátor - 25.9.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne organizujú obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov - amatérov Mladý moderátor, ktorý sa uskutoční pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 25. septembra 2018 o 8.00 hod.

Účastnícky poplatok: 1€

Uzávierka prihlášok je do 18. 09. 2018

 

Propozície

Prihláška

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová