WORKSHOP Mladý moderátor 2012

WORKSHOP Mladý moderátor 2012

MÁTE NADANIE A ZÁĽUBU V MODERÁTORSKEJ PRÁCI?

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

organizuje

8. októbra 2012 o 8,00 hod.

v  Centre voľného času v Komárne

WORKSHOP  PRE MLADÝCH  MODERÁTOROV

ako prípravu moderátorov od  15 – 25 rokov na Krajskú súťaž Mladý moderátor , ktorá sa uskutoční 18. 10.2012 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Lektor workshopu – Mgr. Marcel Hanáček, Slovenský rozhlas Bratislava

Bližšie informácie :

Mgr. Viera Vlčková, 0908 05 38 38, vlckova.osveta@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie :