Workshop Mladý moderátor - 08.10.2012

Workshop Mladý moderátor  -  08.10.2012

Populárny WORKSHOP Mladý moderátor 2012 má už svoje stále miesto v programovej štruktúre Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Aj v tomto roku Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s  Centrom voľného času v Komárne realizovalo tvorivú dielňu pre 32 účastníkov od 15 do 25 rokov.

8. októbra 2012 sa lektor podujatia Mgr. Marcel Hanáček - šéfdramaturg Rádia Slovensko /Bratislava/ tvorivým prístupom  zameral  na najdôležitejšie disciplíny moderátorskej práce, ako je interpretácia spravodajského, reklamného  textu a vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom.  Študenti načerpali zaujímavé, praktické a odborné poznatky z oblasti moderátorskej praxe.

Mladý moderátor 2012 - krajská súťaž mladých moderátorov a hlásateľov - amatérov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční 18. októbra  2012  o 9.oo hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

 

Niekoľko záberov z okresného Workshopu

Mladý Moderátor  -  08.10.2012 ... vo fotogalérii