Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska - 17.11.2018

Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska - 17.11.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť doplnkové odborné vzdelávanie formou štyroch tvorivých dielní pre vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov ľudového tanca v regióne Komárno. Na seminároch sa budeme venovať metodike výučby tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, metodike nácviku ľudového tanca, jeho analýze a tanečným motívom. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 - 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Workshop sa bude konať v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno v termínoch 14.4., 19.5., 27.10., 17.11.2018 v čase 8.00 – 17.00.

Počet miest je obmedzený.

Uzávierka prihlášok: 30. 03. 2018

 

Fotogaléria:

14. 04. 2018

 19. 05. 2018 

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Organizačné pokyny a záväzná prihláška

 

Info: Tamara Bátorová