Workshop Kreatívne písanie

Workshop Kreatívne písanie

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo 17. mája pre stredné školy a 19. mája pre základné školy workshop Kreatívne písanie, zameraný na tvorbu, písanie textov a prácu so slovom.

Lektori:

17. mája 2017

Mgr. Martin Navrátil z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

                - pôsobí na katedre slovenskej literatúry,  venuje sa tvorivému písaniu

Workshop bude obohatený o stretnutie a diskusiu s mladou spisovateľkou Vanessou Jóriovou, ktorá svoju prvotinu Za múrom vydala v roku 2013.

19. mája 2017

Mgr. Jana Popovicsová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

                - pôsobí na katedre slovenskej literatúry ako doktorandka a je  absolventkou FF UKF v Nitre - editorstvo a vydavateľská prax

 

Prihláška ZŠ

Prihláška SŠ

Info.: Mgr. Dominika Vargová

Workshop Štúrovo rečnenie

Krajské osvetové stredisko v Nitre realizuje 11. 4. 2017 o 9.00 workshop pre deti, mládež a dospelých z okresu Komárno, Topoľčany, N. Zámky a Levice.

Obsah workshopu:
- práca s jazykovými  a mimojazykovými prostriedkami
- používanie gesta v hovorenej reči
- žánre rečníckeho prejavu, improvizácia, práca s hlasom a aktívne počúvanie
- tvorba úvahy, výkladu, rozprávania
 
Lektori:
Mgr. art. Barbora Špániková z Banskej Bystrice
      – venuje sa pedagogike a vzdelávaniu dospelých v oblasti hovoreného slova.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
      – zástupca vedúceho Katedry slovenského jazyka FF UKF, venuje sa rétorike,
         spisovnej slovenčine a vedie semináre na tému hovorené prejavy.
Mgr. Katarína Dudová, PhD.
      – zaoberá sa tvorbou, analýzou a štylistikou textu, venuje sa morfológii a syntaxu

 

         slovenského jazyka
 
Uzávierka prihlášok je 20. 3. 2017