Výtvarníci na kus reči - Paul Cezanne - 13.12.2012

Výtvarníci na kus reči  - Paul Cezanne  - 13.12.2012
V priestoroch  Cella Lux Regionálne osvetové stredisko pripravilo stretnutie pre milovníkov výtvarného umenia. Témou bol PAUL Cézanne, nakoľko je momentálne v Budapešti jeho výstava.
Prednášajúca PhDr. Eva Dénesová mala pripravenú prednášku ktorá obsahovala zaujímavosti zo života maliara, jeho začiatky, zdokonaľovanie, fotografie jeho najlepších diel a fotografie miest, ktoré maľoval.  
Vo svojej tvorbe sa zameriaval najmä na maľovanie krajiniek, portrétov a zátiší. Hlavný dôraz kládol na celkovú štruktúru obrazu. Nezobrazoval prírodu verne, ale cez hru tieňov a svetla. Krajinu zjednodušoval do geometrických tvarov a vybavoval ju neočakávanými tieňmi, preto by sme Cézanna mohli považovať aj za kubistu. Krajiny sú tiež statické, no akoby boli krajinami ľadových krýh šmýkajúcim sa smerom k sebe alebo od seba, sú nespoľahlivé, príliš ovplyvniteľné svetlom a tieňmi, zatiaľ čo zátišia čakajú nepohnute dovtedy, kým na plátne nevyčaruje dokonalý obraz. Tváre sú meravé, bez výrazu a akéhokoľvek náznaku mimiky. Zmena výrazu môže nastať iba smerom k ďalšiemu meravému výrazu. V tomto prípade ide o výrazy hľadania. Tváre vzbudzujú i dojem nutnej zmeny. Z toho potom vyplýva nespoľahlivosť tvárí a nespoľahlivosť krajiniek a je vyjadrená presne tým, čo sme tu už spomenuli: výraz masky, meniace sa kulisy, maska krajiniek, kulisy tvárí - všetky sa dajú nasadiť aj odložiť.
Toto bolo krátke zhrnutie prednášky, ktorá bola podaná veľmi pútavo a zaujímavo. Stretnutia budú pokračovať aj na budúci rok do ktorého Vám prajeme veľa zdravia, šťastia a tvorivých  nápadov. 
 

Pridávame pár záberov zo stretnutia ...