Výtvarné spektrum 2020 - Celoslovenská súťaž

Výtvarné spektrum 2020 - Celoslovenská súťaž

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 – výsledky celoštátnej súťaže

V dňoch 5. a 6. augusta 2020 zasadla v Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne odborná porota v zložení: predseda: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; členovia: Mgr. art. Eva Čarnoká, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; doc. Daniel Szalai, akademický maliar, Nové Zámky; Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom; hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020 postúpili z ôsmich krajských súťaží.

Do celoštátneho kola súťaže bolo prihlásených 349 diel od 194 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 143 diel od 101 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 23 čestných uznaní.

V mene organizátorov Vás pozývame 11. septembra 2020 (piatok) o 17.00  na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020, ktoré sa bude konať v Dubnickom kaštieli v  Dubnici nad Váhom.

Oceneným srdečne gratulujeme!

 Výsledková listina 

 

Képzőművészeti Spektrum 2020 – országos verseny eredményei

Trencsén városában 2020. augusztus 5-6. között szakavatott zsűri, elnökként prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Lipótszentmiklós, tagokként: Mgr. art. Eva Čarnoká, Kassa; PaedDr. Elena Porubänová, Trencsén; doc. Daniel Szalai, akadémiai festőművész, Érsekújvár; Ing. Jozef Vydrnák, Máriatölgyes, ülésezett a Trencséni Művelődési Központban, ahol a Képzőművészeti Spektrum 2020-as elnevezésű, az amatőr képzőművészeti alkotások felmenő jellegű országos versenyébe a nyolc megyei fordulóból továbbjutó pályaműveket értékelték.    

A megmérettetés országos szintjén 194 szerző 349 alkotása vehetett részt. Az ítészek 101 amatőr festőtől 143 művet javasoltak kiállítani, valamint 1 fődíjat, 12 további kitüntetést és 23 elismerő oklevelet indítványoztak kiosztani.

A szervező nevében tisztelettel meghívjuk Önöket 2020. szeptember 11 - én (péntek) 17.00 órai kezdettel Máriatölgyes Illésházy-kastélyába a Képzőművészeti Spektrum 2020 címmel megvalósuló, 57. évfolyamú amatőr képzőművészeti alkotások országos felmenő jellegű versenyének kiállításmegnyitójára és az ünnepélyes díjátadásra.  

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Eredménylap

 

Komárňanskí výtvarníci zabodovali 

(krajská súťaž)

Výtvarné spektrum sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou opäť postupne prebúdza. Svetlo sveta uzreli výsledky krajského kola súťaže za Nitriansky kraj. 2. júna zasadla odborná  porota v zložení prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., akad. sochár Rozália Darázsová a doc. Daniel Szalai akad. maliar. Komárňanský okres má byť na čo pyšný, veď jeho amatérska základňa výtvarníkov je početná a veľmi aktívna. Dokazuje to aj hodnotenie poroty, ktorá z celého kraja ocenila práve najviac Komárňanov. Cenu získali Norbert Korega a Máté Nagy, Čestné uznanie získali Jarmila Bathóová a Michal Takács. Okrem ocenených porota vybrala ďalších 12 diel na výstavu, ktorej slávnostné otvorenie sa uskutoční 10. júla 2020 o 17:00 hod. v Cisársko-kráľovskej Jazdiarni v Nových Zámkoch.

 

A komáromi képzőművészek sikert arattak

A Képzőművészeti Spektrum a világjárvány okozta hosszabb szünetből újfent, lépésről lépésre éled fel. A verseny Nyitra megyét képviselő fordulójának eredményei napfényre kerültek. A szakmai zsűri, prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Darázs Rozália szobrászművész és doc. Daniel Szalai festőművész személyében június 2-án ülésezett. A Komáromi járásnak van mire büszkének lennie, ugyanis az amatőr képzőművészek nagy számú és rendkívül aktív bázissal rendelkeznek. A zsűri minősítése is ezt bizonyítja, mi alapján az egész megyéből épp a komáromiakhoz került a legtöbb értékelés.  Díjat nyert Korega Norbert és Nagy Máté, Elismerő Okelvélben részesült Bathóová Jarmila és Takács Michal. Ezen kívül az ítészek további 12 művet válogattak ki a kiállításra, melynek ünnepélyes megnyitója 2020. július 10-én valósult meg az érsekújvári császári-királyi Lovardában.  

 

 Výsledky / Eredmények 

Dovoľme nám kresliť... 

Kresba (iné názvy: kresliarske umenie, kresličstvo, kresliarstvo) je umelecké kreslenie, teda vizuálne umenie, ktoré je vytvárané kresliacou pomôckou na dvojrozmerné médium. Ako kresliace pomôcky sa bežne používajú napr. ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely, voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, olovko, pero a tuš. Umelec, ktorý kreslí môže byť označený ako kreslič, alebo kresliar. Výsledok umeleckého kreslenia sa nazýva kresba.

Kresba bola umelcami hojne používala aj na zaznamenanie diel cudzích umelcov ako podklad k svojej vlastnej umeleckej tvorbe. Od renesančného obdobia sa kresba stala vyhľadávaným artiklom zberateľov. Postupne začala byť chápaná aj ako samostatné umelecké dielo, hoci je dodnes výtvarníkmi používaná hlavne k prípravným štúdiám. Kresby tiež môžete nájsť vo výstavnej kolekcii tohtoročnej súťaže Komárňanské ART Spektrum 2020.

Pre všetkých, čo kreslia či maľujú pre radosť a potešenie, Národné osvetové centrum v Bratislave už po 57. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo 14. 02. 2020  v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Lásku k výtvarnému umeniu tu dokázalo viac ako 40 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 112 diel.

Odborná porota v zložení PhDr. Eva Dénesová – predseda poroty, Ágota Novák a PaedDr. Juraj Svitek – členovia poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu. Udelila  1 Hlavnú cenu, 1 Cenu poroty, 3 prvé,  6 druhých a 5 tretích miest tiež 9 čestných uznaní. Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková. 

Vo výstavnej sále Zichyho paláca je do 13. 03. 2020 vystavených 68 najlepších výtvarných diel od 37 autorov. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 24. apríla 2020 v Nových Zámkoch, postupujú všetky ocenené diela.

 

Fotogaléria

Video

 

Komárňanské ART Spektrum 2020 - pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie nového ročníka súťaže Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 14. februára 2020 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Pre všetkých prihlásených výtvarníkov máme o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár.

 

Ocenení:

 

HLAVNÁ CENA

Norbert Korega (Strom rastúci do neba – maďarská ľudová rozprávka, Munkácsy – Ježiš pred pilátom, Munkácsy – Ecce homo / ručná drevená intarzia)

 

CENA RIADITEĽKY ROS

Helena Zacharová (Divé maky / kombinovaná technika)

 

CENA POROTY

Katarína VAS (Žena v zelenom / kombinovaná)

 

1. skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória – kresba a grafika:

1. miesto – Réka Bálint (Drak / monotypia)

2. miesto – Noémi Madarász (Strach z hĺbky / kombinovaná technika)

3. miesto – Zsóka Bugár (Ako stromy v novembri / monotypia)

Čestné uznanie - Laura Batková (Ilustrácia / linoryt)

B. kategória – plastika:

Čestné uznanie - Frederik Mészáros (Svätý Pavol – Szent Pál apostol / zapustený smalt)

 

2. skupina: autori nad 26 rokov

A. kategória – maľba

1. miesto – Michal Takács (Muzikanti / akryl)

2. miesto – Tomáš Horváth (F40 – duch rýchlosti / olej)

3. miesto – Marta Králiková (Dva brehy, Vlákaná – Kolekcia: Rozhodnutia / olej, Podoby lásky II / akryl)

3. miesto – Ondrej Miško (Núdzový režim / olej)

Čestné uznanie - Tímea Szarková (Hope – Nádej / kombinovaná)

Čestné uznanie - Csilla Németh (Ulica / suchý pastel)

B. kategória – kresba a grafika:

2 miesto – Tomáš Horváth (Lupienky ruže, Vôňa leta / kombinovaná)

C. kategória – plastika:

1. miesto – Jarmila Bathóová (Elenkine ďjovky, Nevesta / smalt, Koledníci, Koledníci II / keramika)

2. miesto – Veronika Szabóová (Slečna 1, Slečna 2, Siesta / paličkovaná čipka)

2. miesto – Anna Stojanovová (V objatí modrej / arttex)

3. miesto – Edit Stemmerová (Medailón s rastlinným motívom, Medailón s motívom páva / smalt)

Čestné uznanie - Tímea Galo Lukács (Extravaganza, Pávie oko, Snehová kráľovná, Na ľudovú nôtu, Concordia / Šujtáš)

Čestné uznanie - Kornélia Lajos Rechtorisová (Leonardo / maľba na hodváb)

 

D. kategória – insitná tvorba

2. miesto – Jozef Birkuš (Blízke vzťahy / drevorezba)

3. miesto – Július Déži (Japonka / drevorezba)

Čestné uznanie - Katarína Farkasová (Osadnícky dvor, Osadnícke domy / akryl)

Čestné uznanie - Tibor Kiss (Sedem husí / olej)

Čestné uznanie - Štefan Czingel (Žena vo fialovom - Lilaruhás nő / drevorezba)

 

Výstava potrvá do 13. marca 2020.

 

 

Komárňanské ART Spektrum 2020 - vyhlásenie súťaže

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Súťažiaci sa môže prihlásiť do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov.  Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách). Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.

 

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

 

Kategórie D a E sú bez vekového rozlíšenia

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.). Kategóriu E prosíme tiež odovzdať do uzávierky regionálneho kola ROS v Komáre 17. január 2020.

 

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  17. január 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 14. február 2020

                                                                                           o 17:00 hod. Zichyho palác

                                                                          Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2020

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.

           

Štítky na identifikáciu výtvarných diel.

 

 

Komáromi ART Spektrum 2020

 

Komáromi ART Spektrum 2020 címmel a Komáromi Regionális Művelődési Központ meghirdeti a Képzőművészeti Spektrum 2020 elnevezésű, az amatőr képzőművészeti alkotások országos többfordulós seregszemléje 57. évfolyamának járási fordulóját.

A verseny iránt érdeklődők számára mellékeljük a szükséges információkat tartalmazó VERSENYSZABÁLYZATOKAT.

Az egyes kategóriákba az alkotás elkészítési évében elért életkor szerint lehet jelentkezni, az alsó korhatár 15 év. A versenybe nem sorolhatók be azon munkák, melyek a népi mesterségek, valamint az ipari formatervezés területét érintik, továbbá a képzőművészeti irányzatú iskolák hallgatóinak záró- és diplomamunkái, valamint a vázlatok, tanulmányok szintjén lévő munkák. Egy versenyző maximálisan 5 művet adhat le (az összes kategória együtt). A versenypályázat mérete nem haladhatja meg a 200 x 150 cm – t (ún. tiszta formátum, keret nélkül). Minden regisztrált pályamunkát már az átadásnál adjusztálni kell. A művek bekeretezése nem szükséges, amíg megoldható azok keret nélküli felfüggesztése. Az egyes alkotások hátoldalát úgy kell technikailag előkészíteni, hogy lehetővé váljon annak problémamentes felfüggesztése.

 

Versenykategóriák:

I. korcsoport: 15 és 25 életév közötti szerzők

A. kategória: festmény (olaj, akril, tempera, akvarell, pasztell, kombinált technika stb.);

B. kategória: rajz és grafika (ceruza, szén, kréta, vörös kréta, toll, vonalrajz, ecset, pasztell, viaszceruza, zsírkréta, lavírozott rajz, színes rajz, rajztechnikák kombinációja, függőleges nyomtatás, mélynyomásos technika, rézkarc, monotípia, alkalmazott grafika, grafikai technikák kombinációi stb.);

C. kategória: szobor (szobrászat, plasztika, dombormű, iparművészet, kerámia, ékszerek, textil stb.);

 

II. korcsoport: 26. életév feletti szerzők

A. kategória: festmény (olaj, akril, tempera, akvarell, pasztell, kombinált technika stb.);

B. kategória: rajz és grafika (ceruza, szén, kréta, vörös kréta, toll, vonalrajz, ecset, pasztell, viaszceruza, zsírkréta, lavírozott rajz, színes rajz, rajztechnikák kombinációja, függőleges nyomtatás, mélynyomásos technika, rézkarc, monotípia, alkalmazott grafika, grafikai technikák kombinációi stb.);

C. kategória: szobor (szobrászat, plasztika, dombormű, iparművészet, kerámia, ékszerek, textil stb.);

 

D. és az E. kategória életkor szerinti megkülönböztetés nélküli

D. kategória: naiv művészet (képesítés nélküli művészek, sajátos művészeti kifejezéssel – art brut, naiv művészet, outsider művészet stb.);

E. kategória: intermediális jellegű munkák (objektum, digitális festmény vagy fénykép/videófelvétel általi akcióművészet, land art, installációk, helyspecifikus művészet, utca-, mozgókép-, fény-, hangművészet stb.). Az E kategóriát szintén kérjük a művelődési központ regionális fordulójának lezártáig, azaz 2020. január 17-éig kézbesíteni.  

 

A Komáromi ART Spektrum 2020 időpontjai:

A munkák leadási határideje: 2020. január 17.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója: 2020. február 14.

                                                                                                                17:00, Zichy-palota,

                                                                                               Duna Menti Múzeum Komárom

A kiállítás látogatható: 2020. március 13-ig.

 

A versenybe már csak ELEKTRONIKUSAN lehet bekapcsolódni a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ honlapján https://www.nocka.sk/, az alábbi szekción: Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.           

 

Címkék az alkotópályázatok azonosítására.

 

 

Info: Jana Mačicová