Výtvarné spektrum 2013

Výtvarné spektrum 2013
Regionálne osvetové stredisko aj tento rok organizuje súťaž 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne a pravidelne vyvrcholí záverečnou slávnostnou vernisážou celoštátnej výstavy, spojenou s odovzdávaním ocenení a odborným seminárom. Súťaž je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil), v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) a v počítačovej grafike. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov amatérskych výtvarníkov v Slovenskej republike. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity a zároveň stále vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do súťaže. 

Podrobnosti o súťaži nájdete v   ORGANIZAČNOM PORIADKU Výtvarného spektra 2013 

Všetkým neprofesionálnym výtvarníkom prajem veľa tvorivých nápadov a teším sa na Vaše diela.

 

Plagát v MJ na stiahnutie: VShu komprim.jpg (192,8 kB)

Bližšie informácie: Jana Mačicová