VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vám prináša výsledky 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012.

 

Odborným garantom podujatia je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum a hlavným organizátorom Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Záštitu nad podujatím prevzal MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

17. a 18. júla 2012 odborná porota v zložení: doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, PhD. (predseda),  Mgr. Irena Kertésová, doc. Adriana Récka, PhD., akad. mal. Juraj Oravec, Mgr. Markéta Ježíková (členovia), hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2012 postúpili z ôsmich krajských súťaží Výtvarné spektrum 2012. Do súťaže bolo zaslaných 479 prác od 265 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 212 prác od 159 autorov  a navrhla udeliť 16 cien a 15 čestných uznaní. Výstava diel z celoštátneho kola súťaže sa uskutoční od 7. do 30. septembra v Art centre synagóga Trenčín.

 

Zároveň Vás srdečne pozývame na toto vrcholné podujatie neprofesionálneho výtvarného umenia, ktoré sa v tomto roku koná v Trenčíne v dňoch 7. a 8. septembra 2012.

 

Okres Komárno na tomto podujatí zviditeľní Kornélia Rechtorisová z Iže svojim dielom Pot au Feu, akryl.

 

 

Program podujatia:

 

Dňa 7. septembra 2012 (v piatok)

Art centrum synagóga v Trenčíne

 

od 11.00 h Prezencia účastníkov Výtvarného spektra 2012

o 13.00 h Rozborový seminár k výstave

o 17.00 h Slávnostné otvorenie spojené s odovzdaním ocenení

 

Program sprievodných podujatí:

 

Dňa 8. septembra 2012 (sobota)

Kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja

(Ul. K dolnej stanici 7282/20A)

10.00 hod. Otvorenie sympózia MISIA - výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi

Odborný seminár Cyrilometodská misia v kultúrno-historickom, umenovednom a cirkevnom kontexte

 

Mestský dom kultúry, Bratislavská ul., Dubnica nad Váhom

14.00 hod. Prehliadka výstavy

Výtvarná Dubnica 1963/Výtvarné spektrum 2012

(Výstava v Dubnici potrvá do 13. 9. 2012)

 

 

Výsledkové listiny na stiahnutie ... tu

 

Jana Mačicová