Výtvarné spektrum 2012

Regionálne osvetové stredisko Vám prináša výsledky regionálneho kola 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo spolu 24 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Komárno s celkovým počtom prihlásených prác 113.

Najviac výtvarníkov sa prihlásilo do kategórie A1 - autori nad 25 rokov bez  výtvarného vzdelania; najmenej do kategórií B a B1 - autori s výtvarným vzdelaním.
V tomto roku by sme chceli vyzdvihnúť vysoký počet prihlásených autorov a prác z Nesvád. Z tejto obce sa do súťaže prihlásilo 9 výtvarníkov s 47 prácami, z ktorých 4 získali ocenenie alebo čestné uznanie.
Veľká vďaka za to patrí pánovi Holopovi.

Porota udelila autorom v tomto roku spolu 10 ocenení a 5 čestných uznaní, na výstavu vybrala celkom 61 prác. Všetky vystavené práce zároveň postupujú do krajského kola súťaže Výtvarné spektrum.

Podrobný zoznam ocenených a vystavujúcich si môžete stiahnuť z našej stránky ...

Zábery z podujatia vo fotogalérii ...
 

Každému výtvarníkovi ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!"

Informácie: Mgr. Vojtech Valkó