Výtvarné spektrum 2011

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pre Vás pripravilo výstavu výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2011. Srdečne Vás pozývame na vernisáž ako aj na výstavu, kde si budete môcť pozrieť výtvarné diela 29 autorov z nášho okresu, prihlásených do tejto pravidelnej každoročnej súťaže.   Na 48.ročníku súťaže Výtvarné spektrum sa v našom okrese  prezentovalo  celkovo až 116 výtvarných diel, ktoré priniesli autori do Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Z nich bolo odbornou porotou vybratých až 78, ktoré budú vystavené na prezretie vo výstavných priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Nesvadoch, a  zároveň poputujú po skončení výstavy do krajského kola, ktoré sa bude konať v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v apríli 2011.
Pred vernisážou, v čase od 16.30 do 17.30 hodiny, bude prebiehať rozborový seminár, kde sa účastníci súťaže budú môcť  zúčastniť diskusie s odbornou porotu o vystavených dielach a konzultovať s ňou svoju tvorbu. Touto cestou pozývame aj ďalších záujemcov o výtvarné umenie, ktorí, ak majú záujem, môžu sa taktiež  zúčastniť tohto seminára. Účasť je bezplatná.     
 
Naša porota pracovala v zložení:
PhDr., akad. maliar Tibor Kopócs z Komárna - predseda poroty a kurátor výstavy,
akad. sochárka Rozália Darázsová z Hurbanova,
akad. maliar Jozef Szilva z Komárna.