Výtvarné spektrum 2011

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vám prináša výsledky 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2011.

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom je Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoluusporiadateľmi sú Mesto Trenčín a Mesto Dubnica na Váhom.

Vernisáž sa uskutočňuje 26. augusta 2011 o 17.00 hod. pre kategórie A, A1, B, B1 v Art centre synagógy v Trenčíne a 27. augusta 2011 o 15.00 hod. pre kategóriu C - insita v Dubnickom kaštieli v Dubnici nad Váhom. Výstava potrvá do 25.  septembra 2011. 27. augusta 2011 o 10.00 hod. v Dubnickom kaštieli sa uskutoční odborný seminár na tému insita.

Odborná porota zasadala 12. – 13. júla 2011 v Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne v zložení:

Predseda:   Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Členovia:  akademická maliarka Magdaléna Lehotská -  Bratislava, PhDr. Katarína Čierna -  Bratislava, akademický maliar Marián Komáček -  Bratislava, Jozef Vydrnák -  Dubnica nad Váhom

Tajomníčka poroty: Markéta Ježíková -  NOC

Komisár výstavy: Jozef Vydrnák -  Dubnica nad Váhom

PRÍLOHY:

POZVANKA NA VERNISAZE - VYTVARNE SPEKTRUM 2011.pdf (742,3 kB)

Výsledkové listiny na stiahnutie ... tu

Náš ocenený autor v kategórii A – do 21 rokov bez výtvarného vzdelania:

ÁDÁM CSEVÁR, Komárno, Nitriansky kraj

Dom v meste (linoryt) - obrázok v hlavičke článku