Výtvarné spektrum 2011 - krajské kolo

Vo štvrtok 7. apríla 2011 sme sa zúčastnili vyhodnotenia krajského kola súťaže Výtvarné spektrum. Z výtvarných diel, ktoré postúpili z okresného kola do krajskej súťaže porota v zložení: Rozália Darázsová, akademická maliarka, Doc. Adriana Récka, PhD., Daniel Szalai, akademický maliar, Klára Šmídová, akademická maliarka, ocenila najlepšie práce krajskej súťaže. Medzi ocenenými z nášho okresu Komárno sú:

  • kategórii A

             autori od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania získal Čestné uznanie Ádám Csevár, Komárno

  •  v kategórii A1

              autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania získala

               1. miesto Jana Mačicová, Komárno

              Čestné uznanie Mária Ivanová, Komárno

  •  v kategórii B1

               autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním získal Čestné uznanie Juraj Svitek, Komárno

Títo autori  postupujú zároveň  do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať na jeseň v septembri 2011.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zoznam našich vystavujúcich na krajskom kole:

 

Prinášame niekoľko záberov z  vyhodnotenia ...