Výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2011 - 7. ročník

Súťaž pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a žiakov osemočných gymnázií.

Propozície na stiahnutie tu...

Kontakt: Mgr. Jana Valkučáková