Výroba sviečok a plstenie - tvorivá dielňa

Výroba sviečok a plstenie - tvorivá dielňa

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 23.11. 2012 na ZŠ s VJM v Marcelovej v spolupráci s lektorkami OZ KORAVA Valériou Valašekovou a Alžbetou Törökovou, tvorivú dielňu s názvom

"Výroba sviečok a plstenie".

Dielne sa zúčastnilo 69 detí z družín maďarskej aj slovenskej základnej školy, ktoré si mohli vyskúšať remeselnícke techniky a mohli si svoje výrobky odniesť aj domov. Zo svojich šikovných ratolestí mali veľkú radosť nielen vychovávateľky, ale aj rodičia. Veľká vďaka patrí aj pracovníčke osvetového strediska Janke Mačicovej, ktorá vyrábala s deťmi ozdobné krabičky z farebného papiera.

Z podujatia Vám prinášame fotogalériu . . .

 

Plagát v SJ: Plagát Sviečky SJ maly.jpg (338,9 kB)

Plagát v MJ: Plagát Gyertyák H kicsi.jpg (331,7 kB)

Info: Mgr. Vojtech Valkó