Vydanie publikácie Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť

Vydanie publikácie Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vydalo publikáciu „Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť“. Poskytuje informácie širokej verejnosti o vývoji zborovej speváckej kultúry a komornej hudby prierezom storočnice, doplnená je o hodnotné dobové fotografie a fakty. Autorom publikácie - Lajos Stirber, dlhoročný dirigent, pedagóg a zbormajster z Komárna.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín

---

A Komáromi Regionális Művelődési Központnak megjelent a „Komárom zenei élete a 19. századtól napjainkig” című kiadványa. A kiadvány fő célja a karének és a kamarazene századunkon keresztüli fejlődéséről szóló értékes információk bemutatása minden érdeklődő számára, melyben az olvasók nagyra becsült korabeli fényképeket is megtalálhatnak.

Szerzője, a sokéves karvezetői múlttal rendelkező pedagógus Stirber Lajos.

Info.: Pavol Litauszki