VIII. ročník - LITERÁRNA SÚŤAŽ ZLATY DÔNČOVEJ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás informuje ...
... o Literárnej súťaži Zlaty Dônčovej, ktorá si získala pozornosť žiakov základných a stredných škôl v okrese Komárno. Súťaž motivuje k tvorivosti a schopnosti  vnímať hodnoty prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby.

K úspešným školám , ktoré boli ocenené v minulom ročníku patria ZŠ Pohraničná ul.  v  Komárne ,  ZŠ Rozmarínová ul.  v  Komárne , Stredná  priemyselná škola  v Komárne a Združená  stredná  škola obchodu a služieb v Komárne. Našim súťažiacim sa darilo hlavne v kategórií poézie.    

Hlavný organizátor: Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre,  ÚNSK odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, Krajský školský úrad v Nitre
Spoluorganizátori: Mesto Nitra, Literárny klub Janka Jesenského , UKF Nitra  - Filozofická fakulta

VIII. ročník súťaže sa uskutoční v súlade s propozíciami  tejto súťaže.

Podmienky súťaže :
Súťažné kategórie: I. stupeň ZŠ
                             II. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá, stredné školy     
        
Žáner: poézia, próza   
Podmienky súťaže:   - každý žiak, študent môže poslať najviac 3 práce z vlastnej tvorby
• súťaží sa zvlášť v poézii a zvlášť v próze
• každá práca / maximálne  5 strán / musí byť napísaná v slovenskom jazyku na počítači a vytlačená  3 x, 1x poslaná v elektronickej podobe
• súťažný literárny  príspevok musí obsahovať: názov práce, meno a priezvisko autora, vek , triedu, názov školy, telefonický a e-mail.  kontakt na školu
• vlastnoručný podpis autora, ktorým zároveň potvrdzuje, že literárny  príspevok v poézii, v próze je jeho vlastná tvorba


Žiaci  môžu do literárnych prác vložiť svoju fantáziu a predstavivosť. Téma vlastnej tvorby detí a mládeže v literárnej súťaži je  voľná.     
Vernisáž spojená s vyhlásením výsledkov a výstava výtvarných a literárnych prác sa uskutoční 8. júna 2012 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Literárne práce Vás prosíme zasielať do 30. marca 2012 na adresu: vlckova.osveta@gmail.com

Literárna súťaž prináša každým rokom niečo nové , svieže a podnetné tešíme sa na spoluprácu a prajeme veľa úspechov.

Ukážka:

Ocenená literárna práca - 2. miesto – Krajská súťaž Zlaty Dônčovej 2011 - Ester Bartošková - ZŠ Pohraničná v Komárne

- otvoriť:   LZD 2012upútavka.doc (31 kB) LZD 2012upútavka.pdf (83,4 kB)Viac inforácií : Mgr. Viera Vlčková - 0908 05 38 38
www.ros-komarno.sk