Vianočný Scrapbooking

Vianočný Scrapbooking

Regionálne osvetové stredisko v Komárne na november pripravilo pre záujemcov o kreatívnu tvorbu dve tvorivé dielne na tému „Vianočný scrapbooking“. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 20.11.201417.00 v ŠZŠ v Dulovciach a druhé 27.11.201416.00CVČ v Komárne.

FOTOGALÉRIA