VI. ročník KRAJSKEJ PREHLIADKY CHRÁMOVEJ HUDBY - POZVÁNKA

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dáva do pozornosti chrámovým speváckym zborom možnosť zúčastniť sa na VI. ročníku festivalu chrámových speváckych zborov, chrámových speváckych a vokálno-inštrumentálnych skupín a hudobných súborov interpretujúcich chrámovú hudbu, ktorý sa uskutoční 16.októbra 2010 v Topoľčanoch.
Uzávierka prihlášok nesúťažnej prehliadky chrámových speváckych zborov, chrámových speváckych a vokálno-inštrumentálnych skupín a hudobných súborov interpretujúcich chrámovú hudbu je najneskôr do 17. septembra 2010

Bližšie informácie : Mgr. Viera Vlčková