Vernisáž 35. členskej výstavy fotoklubu HELIOS

Regionálne osvetové stredisko a Fotoklub Helios zorganizovali vernisáž 35. členskej výstavy fotoklubu dňa 8. 11. 2011 o 17:00 hod do Knižnice Józsefa Szinnyeiho na ul. Eötvösa 35 v Komárne

Pozvánka na stiahnutie