Veľkonočný vtláčaný patchwork

Veľkonočný vtláčaný patchwork

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo počas marca dve tvorivé dielne, ktorých témou bola „Veľká noc“. V Dulovciach (6.6.2014) a v Komárne (27.3.2014) sa účastníčky naučili ako si zo zvyškov látok a ozdobných stúh môžu pomocou vylamovacieho noža a lepiacej pištole vytroviť z polystyrénových vajíčok originálnu veľkonočnú výzdobu. Vajíčka zdobili technikou vtláčaného patchworku.

 

FOTOGALÉRIA

 

Info.: Jana Mačicová