Vážky na Slovensku – odborná výstava a prednášky pre školy s odbornou témou

21. septembra – 2. októbra 2009  
Regionálne osvestové stredisko a Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí Aqua vita, pripravili pre deti komárňanských škôl v Dome Matice slovenskej v Komárne edukačnú výstavu o vážkach.  

Na výstave sme mali možnosť vidieť život vážok s odborným popisom. K tomu nám ešte mnoho vysvetľoval a učil nás o živote vážok odborník, Mgr. Dušan Šácha z Bratislavy zo spoločnosti AQUA VITA, spoločnosti pre spoznávanie a záchranu mokradí. Videli sme vývoj vážok, vývin, ich pôvod, dozvedeli sme sa niečo o ich stavbe tela, o ich činnosti, o priestoroch, kde vážky žijú.

Prednášky boli spestrené mediálnou prezentáciu z dataprojektoru a študenti, účastníci prednášok si mali možnosť spríjemniť si prednášku krátkymi hrami s vážkami cez internet. Návštevníkom sa prednáška veľmi páčila. Prvá prednáška sa konala v Dome Matice slovenskej a zúčastnila sa jej ZŠ Pohraničná so školskou družinou. Potom pán Šácha navštívil školy Gymnázium Ľ. J. Šuleka, kde prednášal na dvoch vyučovacích hodinách študentom, hlásiacim sa na maturitu z Biológie a ZŠ Rozmarínová, kde si prednášku vypočuli 3 triedy. Výstavu navštívili aj žiaci zo ZŠ Komenského a Odbornej školy Budovateľská – študenti ekológie. Aj deti z materskej škôlky na ulici Kapitánová, si prišli pozrieť výstavu a dozvedieť sa niečo o vážkach.
Toto podujatie prebehlo úspešne. Školy mali záujem o takúto odbornú prednášku. Preto by sme chceli pripraviť podobné výstavy s prednáškami aj v budúcnosti.  

Zábery z prednášky ...

Výstava spojená s prednáškou