Vansovej Lomnička

Vansovej Lomnička

Dňa 9. marca 2015 získala 2. miesto na krajskej súťaži Vansovej Lomnička v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre recitátorka z Komárna Mária Gubricová.

 

Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

 

Info: Mgr. Dominika Ondičová

 

Fotogaléria