Vansovej Lomnička - 9.2.2018

Vansovej Lomnička - 9.2.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresný výber 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička, ktorá sa bude konať 9. februára 2018 o 8.00 hod. v priestoroch ROS.

Uzávierka prihlášok je do 5. februára 2018.

 

Prihláška

Propozície

 

Info: Mgr. Dominika Vargová